Šķirojot radi resursus!

Reģ Nr. 1-08/75/2016

Projekta mērķis

Konkrētā projekta mērķis – veicināt atkritumu šķirošanas nozīmi bērniem, ģimenēm un stāstīt par atkritumu samazināšanas iespējām un nepieciešamību jau šodien. Doto mērķi un videi draudzīgas dzīvošanas idejas aiznešanu līdz mūsu jaunākajai paaudzei un ģimenēm, atraktīvā veidā kopīgi mācoties un mudinot aizdomāties par atkritumu šķirošanas nozīmi mūsu ikdienā - kā vienu no savām prioritātēm ir definējis biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” Vides izglītības reģionālais resursu centrs (turpmāk – Resursu centrs).

Projekta uzdevumi

1. Paplašināt un pilnveidot Resursu centra bāzi, izbūvējot atkritumu šķirošanas laukumu ģimenēm Preiļos kā vietu, kur tiek uzskatāmi rādīti atkritumu šķirošanas principi, radīta interese, motivētas ģimenes ar bērniem aizdomāties par atkritumiem, atkritumu šķirošanas nozīmi, pārstrādi, atkritumu daudzuma mazināšanu; 2. Izveidot nodarbību(-as) sākumskolas un bērnudārza vecuma bērniem par atkritumu šķirošanu, praktiskām prasmēm un ieteikumiem par atkritumu daudzuma samazināšanas nepieciešamību ikdienā; 3. Apkopot interesantu, atraktīvu, izzinošu, uz eksperimentu un interaktīvu metožu bāzes veidotu informāciju (to izmantos bukletu, informācijas materiālu, afišu izgatavošanā), veidot nodarbību, uzskatāmus līdzekļus, kā arī citu informāciju atkritumu šķirošanas laukuma atklāšanas pasākuma sagatavošanai; 4. Izveidot atkritumu šķirošanas vizuālo risinājumu Resursu centrā (afišām, pārējiem info materiāliem, bukletam, plakātiem, šķirošanas laukumam) 5. Apkopot visu informāciju, izanalizēt un nonākt pie slēdziena par mūsu videi (Preiļos) un projekta mērķiem visvairāk piemērotu atkritumu šķirošanas konteineru iegādi ; 6. Iegādāties mobilos atkritumu šķirošanas konteinerus (izbraucieniem uz skolām utt.) un noslīpēt idejas par to tālāku efektīvu un jēgpilnu izrādīšanu skolēniem; 7. Izveidot galda spēli par atkritumu šķirošanu; 8. Atklāt atkritumu šķirošanas laukumu ģimenēm Preiļos, Preiļu pilsētas svētku ietvaros 20.augustā; 9. Iepazīstināt 5 skolu un bērnudārza bērnus ar vienu no lielākajām vides nākotnes problēmām – atkritumu ražošanu un šķirošanu interaktīvā veidā, izmantojot mobilos konteinerus, uzskatāmus līdzekļus, spēli; 10. Apstrādāt un izanalizēt darba rezultātus, izveidot kopsavilkumu, veikt stratēģisko analīzi par šo jautājumu risināšanu un aktualizēšanu Resursu centrā tuvākā nākotnē; 11. Samontēt un ielikt internetā video filmu “Vai tiešām ES atbildu par šo planētu Zeme?”

Projekta rezultāti

1. Resursu centra ietvaros tiks izveidota izglītošanās platforma - atkritumu šķirošanas laukums ģimenēm Preiļos-kas būs nozīmīgs solis šo jautājumu aktualizēšanai, dažādu sabiedrības grupu uzrunāšanai un izglītošanai; 2. Tiks izveidots mūsdienīgs, funkcionāls, ērts, atraktīvs šķirošanas laukums, kur arī mazi bērni varēs saprast, kā pareizi šķirot atkritumus, kā arī fiziski spēs aizsniegt konteinerus; 3. Tiks apkopota, uzrakstīta un uzstādīta informācija par būtiskāko atkritumu šķirošanā: nepieciešamība samazināt katra atkritumu daudzumu; tuvākie atkritumu šķirošanas laukumi; tuvākie atkritumu poligoni; draudi mūsu Zemei, ja nedomās par kvalitatīvu atkritumu samazināšanu un atkritumu šķirošanu, pārstrādi; 4. Tiks koncentrētā un mūsdienīgā veidā sakopota informācija, kura būs pamats integrētai nodarbībai par atkritumu šķirošanu gan Resursu centrā, gan izbraukumos skolās, bērnudārzos, vecāku sapulcēs, skolotāju sanāksmēs utt.),kā arī nākotnē daudzviet citur dažādās aktivitātēs (piem., pilsētas svētkos citās Latgales pilsētās); 5. Tiks sagatavoti informatīvie bukleti (3000 eks.), kuros pārdomu rosinošā veidā rakstīsim par šo pašu tēmu; 6. Tiks iegūtas vismaz 100 anketas (drukātā veidā), kas ļaus apkopot projekta rezultātus vēl dziļāk, vēl niansētāk; 7. Tiks iegūti rezultāti aptaujai mājas lapā, kurā cilvēki vērtēs projekta nozīmi, savu līdzdalību idejas nodošanai tālāk, nepieciešamībai ideju turpināt; 8. Tiks izveidota video filma par atkritumu šķirošanu ģimenēm, maziem bērniem, tās nozīmi utt.; 9. Vairāk nekā 350 cilvēki kā tiešie dalībnieki (ģimenes, viņu bērni, radi, draugi, interesenti, preses pārstāvji, 5 skolu skolēni, bērnudārza audzēkņi) tiks iepazīstināti ar informāciju, kas nākotnē viņus motivēs vairāk ikdienā šķirot atkritumus, rosinās ieteikt to citiem, kā arī pēc iespējas mazāk tos ražot; 10. Vairāk nekā 2500 netiešajiem dalībniekiem būs iespēja vienkārši ieraudzīt šķirošanas laukumu, kas ir pieejams arī maziem bērniem, kā arī visu laiku lasīt informāciju, kas apkopotā veidā un redzami līdz šim Preiļos nav bijusi pieejama; 11. Tiks veidota plaši rezonējoša akcija par atkritumu šķirošanas nozīmi, draudzīgu un zaļu domāšanu, kas redzamā pagātnē nav Preiļu apkārtnē bijusi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2016
Īstenotājs Preiļi izglītotai Latvijai
Preiļi, Aglonas 22, LV-5301
Projekta kopējās izmaksas 10 916.30 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 900.60 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.