• Sākums >
  • Multifunkcionāls ārējais informatīvais stends Pļaviņu pilsētas plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotāju un tūristu informēšanai

Multifunkcionāls ārējais informatīvais stends Pļaviņu pilsētas plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotāju un tūristu informēšanai

Reģ Nr. 1-08/74/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Tiks uzstādīti divi multifunkcionāli ārējie informatīvie stendi plūdu apdraudējuma teritoriju tiešā tuvumā, iedzīvotājiem ērti pieejamās vietās, ar kura palīdzību tiks informēti iedzīvotāji par plūdu draudu iespējamību, Daugavas un Aiviekstes ūdenslīmeni un citu aktuālu informāciju (evakuācijas shēmas, kur meklēt palīdzību plūdu draudu gadījumā). Ilgtermiņa: Ilgtermiņā ārējā informatīvā stenda uzturēšana un apsaimniekošana nodrošinās Pļaviņa novada iedzīvotāju un apmeklētāju informētību plūdu riska un plūdu draudu gadījumā, sniedzot aktuālu informāciju par evakuācijas shēmām un rīcības plānu plūdu draudu gadījumā, tādā veidā samazinot plūdos cietušo un materiālo vērtību zaudējumu iespējamību. Āra informatīvajam stendam tiks nodrošināta nepieciešamā aktuālā informācija iedzīvotāju apziņošanai plūdu draudu ārkārtas situācijās, kā arī tiks sniegta informācija par aktuālo ūdenslīmeni Daugavas upē Pļaviņu pilsētas administratīvajā teritorijā un Daugavas augšteces teritorijās. Tiks uzturēta informācija atbilstoši sezonai un sezonas aktualitātēm, piemēram, vasaras sezonā informējot iedzīvotāju un novada apmeklētājus par aktualitātēm, kas skar novada publiskos ūdeņus (pieejamās publiskās peldvietām novadā, ūdens sporta aktivitātes, makšķerēšanas atļaujas u.c.)

Projekta uzdevumi

1. Multifunkcionālā āra stenda publiskais iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu (ieprikums) 2. Multifunkcionālā āra stenda pamatnes izbūve (2 komplekti) 3. Multifunkcionālā āra stenda piegāde un uzstādīšana (2komplekti)

Projekta rezultāti

Pļaviņu novada pašvaldība ilgtermiņā nodrošinās aktuālo informāciju un informācijas izvietošanu ārējā informatīvajā stendā, nodrošinot arī atbilstošu stenda uzturēšanu un apsaimniekošanu. Informatīvais stends nodrošinās iedzīvotāju informētību par aktuālajiem plūdu draudiem un iespējamībām, sniedzot atbilstošu aktuālu rīcības plānu konkrētai situācijai. Vasaras sezonā izvietotā informācija par publisko ūdeņu pieejamību un saistītajiem pasākumiem, ūdens sporta aktivitātēm, veicinās novada publisko ūdeņu pārvaldības plāna realizāciju.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Pļaviņu novada dome
Pļaviņas, Dzelzceļa iela 11, LV-5120
Projekta kopējās izmaksas 21 309.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 178.89 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.