Meža izziņas spēle „Dzeņa raibumi”

Reģ Nr. 1-08/73/2016

Projekta mērķis

• Izglītot bērnus un jauniešus vides jautājumos, sekmēt un popularizēt vecāku un bērnu kopīgu darbošanos videi atbildīga un draudzīga dzīvesveida veicinošās aktivitātēs. • Pilnveidot jauniešu vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas. • Veicināt sabiedrības, tas skaitā pašvaldības darbinieku, pilsonisko līdzatbildību vides aizsardzības problēmu apzināšanā un risināšanā.

Projekta uzdevumi

• Rosināt jauniešus novērtēt meža augu un koku daudzveidību, bagātību un iespēju to saglabāt, tā veicinot paaudžu saskarsmi un pēctecību. • Attīstīt sociālo atbildību. • Ar dažādu pasākumu palīdzību aktualizēt un risināt jautājumus par sabiedrības vides izglītību, audzināšanu un aizsardzību.

Projekta rezultāti

Akcija un tās pasākumi veicinās izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām, kā arī tiks izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes. Uzlabosies skolēnu zināšanas par vides kvalitāti pašvaldībās un izpratne par pilsonisko līdztbildību vides aizsardzībā. Visu akciju norisē veiktās darbības un pasākumi, izveidotā meža izziņas spēle „Dzeņa raibumi” Valkas pilsētas mežā, radītie priekšmeti b/d spēļu laukumā palīdzēs veidot sabiedrības vides apziņu un popularizēs videi draudzīgu dzīvesveidu. Pasākumos piedalīsiess 20 vecāki, 34 skolotāji un skolas darbinieki, 208 Valkas ģimnāzijas skolēni. Norisē: • novadītas 16 vides nodarbības dabā, • 23 izglītojošas nodarbības, • īstenotas 16 radoši - praktiskās darbnīcas, kurās otrreizējām izejvielām tiks dota „otrā dzīve”, izveidojot instalācijas un rotaļlietas Valkas pilsētas bērnudāza spēļu laukumam, • izgatavoti 5 putnu būrīši un izlikti Valkas pilsētas mežā, • izveidota meža izziņas spēle „Dzeņa raibumi” Valkas pilsētas mežā, • notikusi izziņas spēles atklāšana, • organizēta meža izziņas spēle „Dzeņa raibumi”, kuras norisi vada sagatavotie skolēni, • izveidotas videi draudzīga dzīvesveida reklāmas atklātnes, • izveidots meža kalendārs, kurā iekļautas projektā īstenoto akciju un pasākumu foto, • īstenotas 3 akcijas (bērnudārza spēļu laukumā, atklājot izziņas spēli, pilsētas svētkos).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 24.10.2016
Īstenotājs Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Valka, Raiņa iela 28a, LV-4701
Projekta kopējās izmaksas 3 984.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 879.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 847.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.