• Sākums >
  • Konkurss "Gada lauksaimnieks"

Konkurss "Gada lauksaimnieks"

Reģ Nr. 1-08/72/2016

Projekta mērķis

Pamatmērķis ir samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi, jo īpaši – eitrofikācijas procesu. Projekta mērķis ir organizēt konkursu „Gada lauksaimnieks”, lai izceltu pozitīvu, iedvesmojošu un inovatīvu videi draudzīgas lauksaimniecības prakses piemēru, tādējādi popularizējot šādu praksi un veicinot tās tālāku izmantošanu un attīstību un samazinot ūdenstilpju eitrofikāciju.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt konkursu „Gada lauksaimnieks” Latvijā. a. Pilnveidot konkursa „Gada lauksaimnieks” nolikumu 2016.gadam, pieteikuma anketas, sadaļu mājas lapā www.pdf.lv. b. Izveidot konkursa žūriju (5 speciālistu sastāvā). c. Izsludināt konkursu; nosūtīt informāciju par lauksaimniecības ietekmi uz eitrofikāciju, kā arī aicinājumu pieteikt saimniecības konkursam medijiem un vismaz 80 nozares dalībniekiem. Aicinājums izsūtīts visām novadu pašvaldībām. d. Izvērtēt pretendentus un nodrošināt žūrijas vizītes 3 labākajās saimniecībās. 2. Organizēt žūrijas izvēlētā labākā pretendenta apbalvošanas pasākumu medijiem un nozīmīgākajām iesaistītajām pusēm (nozares profesionāļiem, t.sk. no valsts sektora). 3. Veikt komunikācijas pasākumus, skaidrojot lauksaimniecības ietekmi un sniedzot risinājumus – demonstrējot inovatīvu, videi draudzīgu lauksaimniecības prakses piemēru Latvijā (konkursa uzvarētāja saimniecību), t.sk.: a. Izveidot vizuālu, labi saprotamu shēmu, kas parāda kāda ir lauksaimnieciskās darbības ietekme uz ūdens ekosistēmām, jo īpaši Baltijas jūru. b. Izveidot vizuālu, labi saprotamu shēmu, kas parāda kādus pasākumus lauksaimnieki var īstenot ietekmes samazināšanai. c. Uzņemt kvalitatīvus fotoattēlus uzvarētāja saimniecībā un veikt interviju ar saimnieku/-ci, publicējot informāciju mājas lapā un izmantojot iegūto un informāciju un attēlus komunikācijā ar medijiem.

Projekta rezultāti

1. Organizēts konkurss „Gada lauksaimnieks”, tādējādi atrodot un pozitīvi izceļot saimniecību, kas strādā, respektējot dabu un neveicinot augu barības vielu nonākšanu ūdens ekosistēmas. a. Izveidots konkursa nolikums, pieteikuma anketa, jauna sadaļa mājas lapā ar informāciju par konkursu. b. Izveidota konkursa žūrija 5 speciālistu sastāvā. c. Nodrošinātas žūrijas vizītes trīs labākajās saimniecībās. 2. Aktualizējot eitrofikācijas problēmu, tieši uzrunāti vairāk kā 80 lauksaimnieki un citi nozares speciālisti. Aicinājums izsūtīts visām novadu pašvaldībām. 3. Organizēts labākā lauksaimnieka apbalvošanas pasākums. 4. Veikti komunikācijas pasākumi, izpildīts komunikācijas plāns (skat. punktu Nr.9), kā arī: a. Izveidotas divas vizuāli labi saprotamas shēmas (viena, kas skaidro lauksaimniecības ietekmi uz ūdens ekosistēmām, īpaši Baltijas jūru, otra – kas parāda kādus pasākumus lauksaimnieki var īstenot ietekmes samazināšanai). b. Uzņemtas kvalitatīvas fotogrāfijas un veikta intervija ar saimniecības saimnieku/-ci, kas uzvarējis konkursā. Iegūtā informācija izmantota publicitātes nodrošināšanai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.07.2016
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 4 577.13 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 417.93 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.