Salacas upes apsaimniekošana vides pieejamības uzlabošanai un ielejas ainaviskā skaistuma saglabāšanai

Reģ Nr. 1-08/71/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Salacas multifunkcionāla apsaimniekošana, veicot pasākumus plūdu risku mazināšanai un infrastruktūras izveidei vides pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai. Ilgtermiņa: Salacas baseina bioloģiskās daudzveidības un Salacas ielejas ainaviskā skaistuma saglabāšana, tādējādi veicinot starpnovadu sadarbību un sekmējot Alojas novada un Ziemeļvidzemes atpazīstamību.

Projekta uzdevumi

1. Salacas upes tīrīšana no sakritušajiem kokiem – 900 m2 platībā. 2. Pastaigu takas (laipas) izveidošana Salacas krastā – 990 m garumā. 3. Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana - 3 gabali. 4. Būvuzraudzības veikšana – 1 līgums.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru – pastaigu taku un informācijas stendus pēc projekta ieviešanas uzturēs Alojas novada pašvaldība. Izveidotā infrastruktūra tiks uzskaitīta (uzņemta) Alojas novada domes grāmatvedībā. Ikdienā infrastruktūras tehnisko stāvokli uzraudzīs un ikdienas uzturēšanu veiks Staiceles pārvaldes atbildīgie darbinieki. Nepieciešamības gadījumā no Alojas novada domes budžeta līdzekļiem tiks veikta infrastruktūras atjaunošana/saglabāšana.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Alojas novada dome
Aloja, Jūras iela 13, LV-4064
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.