• Sākums >
  • Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem

Reģ Nr. 1-08/69/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Brocēnu novada teritorijā esošajiem publiskajiem ezeriem – Cieceres, Brocēnu un Remtes – ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, lai publiskos ezerus varētu ilgtspējīgi apsaimniekot un plānot saimniecisko darbību ūdens teritorijās. Ilgtermiņa: Ezeru ekspluatācijas noteikumus nepieciešams izstrādāt, lai ap ūdens teritorijām paaugstinātu dzīves vides kvalitāti un ilgtspējīgi izmantotu ūdens resursus, tādējādi nepasliktinot to kvalitāti. Ūdeņu teritorijas zonējuma izveide atspoguļos publiskā ezera izmantošanas iespējas, lai to varētu pareizi apsaimniekot un nākotnē izmantot saimnieciskajā darbībā, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

Projekta uzdevumi

A1 - Iedzīvotāju sapulce Brocēnu pilsētā par Cieceres un Brocēnu ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi - plānots, ka iedzīvotāju sapulci apmeklēs vismaz 30 Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta iedzīvotāju; A2 - Iedzīvotāju sapulce Remtes pagastā par Remtes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi - plānots, ka iedzīvotāju sapulci apmeklēs vismaz 15 Remtes pagasta iedzīvotāju; A3 - Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres ezeram - Izstrādāti ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Cieceres ezeram; A4 - Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Brocēnu ezeram – izstrādāti ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Brocēnu ezeram; A5 - Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Remtes ezeram – izstrādāti ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Remtes ezeram. Vairāk informācijas pielikumā Nr.2.

Projekta rezultāti

Izstrādātie publisko ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi skaidri atspoguļos konkrētā ezera izmantošanas veidus, ūdens teritorijas izmantotājiem būs skaidrs kurās zonās kādas darbības var veikt, netraucējot citiem. Balstoties uz izstrādātajiem noteikumiem, varēs plānveidīgi un balstoties uz vides aspektiem veidot publisko infrastruktūru - piebraucamos ceļus, laivu ielaišanas vietas, pontonus, laipas, informācijas stendus, atpūtas zonas, kā arī organizēt saimniecisko darbību uz ūdens un piekrastes teritorijās.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 20.04.2019
Īstenotājs Brocēnu novada pašvaldība
Brocēni, Lielcieceres iela 3, LV-3851
Projekta kopējās izmaksas 9 401.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 401.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 231.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.