• Sākums >
  • Akcija „Esi modē – ŠĶIRO!”

Akcija „Esi modē – ŠĶIRO!”

Reģ Nr. 1-08/68/2014

Projekta mērķis

Izglītot sabiedrību par vides kvalitātes uzlabošanas iespējām, tādejādi iesaistot atkritumu šķirošanas sistēmā, lai ilgtermiņā samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu un racionāli izmantotu dabas resursus.

Projekta uzdevumi

Uzdevums – noorganizēt atkritumu šķirošanas akciju „Esi modē – ŠĶIRO!” vienlaicīgi piecos novados. Akcijas koncepcija – atvedot atšķirotus, otrreiz pārstrādājamus atkritumus (precīzs apjoms tiks noteikts akcijas nolikuma izstrādes laikā) uz kādu no projekta teritorijā esošajiem pieciem šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumiem, iedzīvotājiem būs iespēja aizpildīt reģistrācijas anketu un piedalīties izlozē par vērtīgām balvām. Katru mēnesi izlozi vadīs un balvas pasniegs attiecīgi kāds vietējā pašvaldībā, sabiedrībā pazīstams cilvēks. Akcijas aktivitātes: 1. Izglītot sabiedrību un veidot izpratni par vides kvalitātes problēmām, iesaistot dažāda vecuma iedzīvotājus atkritumu šķirošanā. 2. Informēt sabiedrību par atkritumu šķirošanas iespējām projekta teritorijā, akcentējot 2011./2012.gadā ar KF līdzfinansējumu izbūvētos šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados. 3. Samazināt projekta teritorijā savākto mājsaimniecības atkritumu apjomu, ko paredzēts nodot uz apglabāšanu poligonā, nodrošinot racionālāku un atkārtotu dabas resursu izmantošanu. 4. Izglītot sabiedrību par nepieciešamību nodalīt otrreiz pārstrādājamos atkritumus (kartons/papīrs, stikls, plastmasa, metāls utt.) no kopējās atkritumu plūsmas, informēt par šādām iespējām un nepieciešamību. 5.Informēt sabiedrību par plānoto akcijas gaitu un balvām. Izstrādāt plakātus par atkritumu šķirošanas akciju, izlīmēt tos katrā novadā (publiskās vietās). Nodrošināt akcijas dalībnieku uzskaiti. 6. Organizēt izlozes, pasniegt balvas. 7. Viss savāktais šķiroto atkritumu apjoms akcijas laikā tiks nodots uz otrreizējo pārstrādi, kā rezultātā tiks samazināts projekta teritorijā radītais apglabājamo atkritumu apjoms.

Projekta rezultāti

1. Sabiedrība ikdienā rīkosies videi draudzīgi, rūpēsies par vides kvalitāti – samazinās radīto atkritumu daudzumu, pareizi apsaimniekos radušos atkritumus, šķiros atkritumus otrreizējai pārstrādei un lietderīgi izmantos dabas resursus. 2. Konteineros (īpaši privātmāju) netiks izmesti atkritumi (piemēram, kartons, papīrs, stikla iepakojums plastmasas iepakojums, metāls utt.), kurus bez maksas iespējams nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos. Sabiedrībai būs apziņa, ka tādejādi neefektīvi tiek izmantoti dabas resursi. 3. Katra novada iedzīvotāji būs informēti, ka viņu novadā ir šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums, kuru izmantot var bez maksas. 4. Katrā Eko laukumā būs noorganizētas 5 izlozes un pasniegtas balvas. 5. Akcijas dalībnieku atšķirotais atkritumu daudzums nodots uz atkārtotu pārstrādi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2014
Īstenotājs ĶILUPE
Ogre, Ogres novads, Preses iela 2, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 4 191.73 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 143.80 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.