• Sākums >
  • Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai

Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/67/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta mērķis ir izbūvēt apmeklētajiem, tajā skaitā ūdens tūristiem, ērtu infrastruktūru Siguldas pludmalē pie Gaujas, padarot pludmali pieejamāku apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, bērnu ratiņiem. Ilgtermiņa: samazināt antropogēnās slodzes ietekmi Siguldas pludmalē pie Gaujas, kas atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, izbūvējot laivu piestātni un uzlabojot apmeklētājiem pieejamo infrastruktūru pludmales teritorijā.

Projekta uzdevumi

1. Izbūvētas gājēju takas ar koka laipām un atsevišķos posmos stiprinātu grunts segumu pludmales teritorijā, lai pludmale būtu pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī ar bērnu ratiņiem, taku kopgarums apmēram 350 m. 2. Izbūvēta laivu piestātne – ar divām laipām uz pontoniem, ar izvilkšanas mehānismu 3. Izbūvēta bruģēta taka no laivu piestātnes līdz stāvlaukumam un bruģēts laukums pie glābšanas stacijas ēkas. 4. Uzstādīta 1 ģērbtuve, piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem 5. Uzstādīts 1 informatīvais stends 6. Uzstādīta SOS poga pie informatīvā stenda 7.Iegādāts aprīkojums glābējiem pludmalē – 2 hidrotērpi darbam vēsos laika apstākļos. Papildus projektā plānotajām aktivitātēm pašvaldība par sava budžeta līdzekļiem veiks pludmales teritorijas attīrīšanu no krūmiem, tajā skaitā arī no sanesumiem krasta ūdens zonā, lai nodrošinātu laivotāju drošu izkāpšanu krastā, kā arī pludmales teritorijas pārredzamību glābējiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā izveidotā infrastruktūra un iegādātais aprīkojums Siguldas pludmalē pie Gaujas būs pašvaldības īpašumā, tās uzturēšana tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Siguldas novada pašvaldība saskaņā ar 19.05.1994. likumu “Par pašvaldībām” rūpējas par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana”), katru gadu atvēlot šiem darbiem daļu pašvaldības budžeta. Pēc projekta īstenošanas pašvaldība nodrošinās Siguldas pludmales infrastruktūras ikdienas uzturēšanu. Jau šobrīd pašvaldība nodrošina pludmales uzturēšanu vasaras sezonā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, katru gadu atvēlot šim mērķim vismaz 17 000 EUR, ieskaitot arī glābšanas dienesta darbinieku atalgojumu. Projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu būs publiska un tā būs brīvi pieejama ikvienam cilvēkam bez maksas arī pēc projekta īstenošanas. Projekta īstenošanas laikā izveidotā infrastruktūra Siguldas pludmalē tiks uzturēta vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, tās lietošanas mērķi netiks mainīti, nodrošinot, ka izveidotā infrastruktūra tiek izmantota sasniedzamā iznākuma rādītāja vērtības nodrošināšanai. Daļa no izveidotās infrastruktūras atradīsies bieži applūstošajā zonā, jau, plānojot projekta aktivitātes, piemēram, laivu piestātni, tas ir ņemts vērā - laivu piestātnes laipas laivošanas sezonas beigās būs izceļamas no ūdens un sezonas sākuma tiks uzstādītas atpakaļ. Nepieciešamības gadījumā jebkura sabojātā infrastruktūras daļa tiks atjaunota par pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu projekta rezultātu uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, kā arī pilnu pieejamo pakalpojumu klāstu pludmalē, lai veicinātu apmeklētāju plūsmas koncentrēšanos konkrētā teritorijā, samazinot ietekmi uz biotopiem un sugām Natura 2000 teritorijā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Siguldas novada pašvaldība
Sigulda, Pils iela 16, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 55 560.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 892.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.