• Sākums >
  • Dienas jaunrades nometne „Gundega”

Dienas jaunrades nometne „Gundega”

Reģ Nr. 1-08/66/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt skolēnu vides izglītību vasaras jaunrades dienas nometnē, strādājot ar dabas materiāliem un veicot praktiskas nodarbības dabas vidē.

Projekta uzdevumi

Vispārējā izglītībā nepietiekoši tiek apgūtas praktiskās iemaņas vides izglītībā, kas ir viens no galvenajiem šķēršļiem, lai mainītu bērnu un jauniešu attieksmi pret dabas resursiem un to aizsardzību. Nometnē piedalīsies bērni un jaunieši, kuri vēlas pilnveidot floristikas izstrādājumu izgatavošanas prasmes. To dalība nometnē jau apliecina, ka šie skolēni augu skaistumu uztver kā estētisku vērtību. Tas ir pamats, lai nometnē sekmīgi tiktu veikti šādi uzdevumi: - pilnveidot floristikas izstrādājumu izgatavošanas prasmes, saskatot augu, plašākā nozīmē dabas estētisko vērtību; - apgūt prasmes izvēlēties dabas materiālus un vākt tos nekaitējot dabai; - izmantot floristikas izstrādājumu izgatavošanā palīgmateriālus, kas ir kompostējami; - gūt priekštatu par sugu veidošanos dabā un augu selekciju, sugu daudzveidības saglabāšanas nozīmību; - gūt priekšstatu par floristikā izmantojamo materiālu audzēšanas iespējām Latvijā; - prast salīdzināt vietējo un importēto augu pirkšanas priekšrokšrocības un trūkumus.

Projekta rezultāti

Skolēni pēc nometnes: - prot izgatavot dekoratīvā, formāli-lineārā un veģetatīvā stila floristikas izstrādājumus; - prot floristikas izstrādājumiem izvēlēties un vākt augus, kas nav aizsargājami un indīgi, nekaitējot augu populācijai, taupīgi, kā arī ievērojot paša drošību; - prot floristikas izstrādājumiem izvēlēties palīgmateriālus, kas ir kompostējami, t.i., kurus var kompostēt, nenodarot kaitējumu dabai pēc floristikas izstrādājuma izmantošanas, kā arī pamatot savu izvēli; - zina augu sugu veidošanās dabā un augu šķirņu selekcijas piemērus; - prot pamatot sugu saglabāšanas nepieciešamību un ievēro to, vācot dabas materiālus floristikas izstrādājumiem; - zina 50 līdz 100 floristikas izstrādājumos izmantojamos augus, kurus audzē Latvijā; - prot izvēlēties pušķiem un kompozīcijām vietējos un importētos augus, ievērojot to priekšrocības un trūkumus.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.08.2015
Īstenotājs Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas dabaszinību skola"
Rīga, Ernestīnes iela 8A, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 4 616.57 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 528.87 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 528.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.