Gribu būt ornitologs! 2015

Reģ Nr. 1-08/63/2015

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir sagatavot un novadīt nometni 12–18 gadus veciem jauniešiem (mācās 5.–12. klasē) un Ģimenes dienu. Nometne paredzēta 24 jauniešiem. Ilgtermiņa mērķi: Veicināt jauniešu interesi par Latvijas putniem un dabu vispār, kā arī pilnveidot viņu zināšanas par dabas aizsardzību un putnu pētniecības metodēm. Attīstīt jauniešu sadarbības prasmes komandā, kā arī sadarbību dažāda vecuma putnu izpētes entuziastu un profesionāļu starpā. Projekta ietvaros tiek veicināta skolas vecuma bērnu vides izglītība un audzināšana.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1. Veikt nometnes sagatavošanas darbus. 2. Īstenot septiņu dienu dabas izglītības nometni jauniešiem. 3. Iepazīstināt vecākus un citus pieaugušos ar nometnē apgūto nometnes pēdējās divās dienās. 4. Izvērtēt nometnes norisi. 5. Aicināt jauniešus kā brīvprātīgos piedalīties dažāda veida putnu pētījumos.

Projekta rezultāti

1. Nometnē piedalījušies 24 jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem (mācās 5.–12. klasē) no visas Latvijas. 2. Nometnes dalībnieki vidēji par 50 % uzlabojuši savas zināšanas par Latvijas putniem un to pētīšanas metodēm. 3. Nometnes dalībnieki apkopos nometnē iegūtos datus un prezentēs tos Ģimenes dienu laikā (par nometnes apkārtnē konstatētajām putnu sugām, putnu gredzenošanu, pūču atrijām, putnu būrīšu gatavošanu un izlikšanu u.tml.). 4. Nometnes piecu darba dienu laikā ar lekcijām un nodarbībām par dažādām putnu grupām un to pētīšanas metodēm uzstājušies 7 lektori. 5. Ģimeņu dienās piedalīsies apmēram 40 pieaugušie, kā klausītāji un 10 putnu pētnieki ar ziņojumiem un nodarbībām. 6. Publicēti divi raksti žurnālā “Putni dabā” un vismaz piecas ziņas presē par nometni. 7. Izveidots komunikāciju tīkls starp jaunajiem putnu pētniekiem un pieredzējušiem ornitologiem – vismaz desmit jaunieši iesaistīsies dažādos putnu pētījumos un LOB aktivitātēs kā brīvprātīgie.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 7 078.30 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 200.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 200.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.