• Sākums >
  • Vides aizsardzības problēmu risināšana un vides izglītības pilnveidošana, nodrošinot pilot-apmācību ciklu skolēniem āra mācību klasē.

Vides aizsardzības problēmu risināšana un vides izglītības pilnveidošana, nodrošinot pilot-apmācību ciklu skolēniem āra mācību klasē.

Reģ Nr. 1-08/62/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt interaktīvu mācību procesu un pilnveidot zināšanas vides izglītībā un vides aizsardzības problēmu risināšanā Jelgavas pilsētas skolēniem, nodrošinot apmācības projekta ietvaros izveidotajā āra mācību klasē jeb “zaļajā klasē”. Projekta ietvaros izveidotajā āra mācību klasē tiks organizētās pilot-apmācības Jelgavas 2.pamatskolas skolēniem, nodrošinot iespēju pavadīt mācību stundu svaigā gaisā, apgūstot jaunas zināšanas un iemaņas vides izglītībā un vides aizsardzības problēmu risināšanā, papildus mācoties būt par apkārtējās vides sastāvdaļu. Āra mācību klases jeb “zaļās klases” pieejamība Jelgavas 2.pamatskolas teritorijā nodrošinās iekštelpās apgūto teorētisko zināšanu pārnesi uz ārtelpu, ļaujot „zaļajā klasē” notiekošajā mācību procesā izmantot dažādus apkārtējā vidē pieejamos elementus, līdz ar to pilnveidojot skolēnu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem un uzlabojot zināšanas vides izglītībā.

Projekta uzdevumi

1. “Zaļās klases” jeb āra mācību klases izveide Jelgavas 2.pamatskolas teritorijā. 2. Pilot-apmācību cikla organizēšana „zaļajā klasē”, nodrošinot interaktīvu mācību stundu pieejamību Jelgavas 2.pamatskolas skolēniem. 3. Pilnveidot skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas vides izglītībā. 4. Stiprināts sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Jelgavas Tehnikumu un Zemgales reģionālo kompetenču attīstības centru ārpusklašu mācību programmu pilnveidošanā vides izglītības jomā un vides aizsardzības problēmu risināšanā. 5. Sabiedrības informēšana par “zaļās klases” pieejamību vides izglītības procesa nodrošināšanai ikvienam interesentam.

Projekta rezultāti

1. Izveidota “zaļā klase” jeb āra mācību klase līdz 60 m2 lielā platībā Jelgavas 2.pamatskolas teritorijā. 2. Noorganizēts 1 pilot-apmācību cikls “zaļajā klasē” jeb āra mācību klasē, kur norisinājušās 100 – 125 mācību stundas. 3. Pilnveidotas zināšanas Jelgavas 2.pamatskolas 660 skolēniem vides izglītībā. 4. Informētas 30 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes par “zaļās klases” pieejamību un interaktīva mācību procesa nodrošināšanu vides izglītībā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 28.10.2016
Īstenotājs Jelgava 21. gadsimtā
Jelgava, Apiņu iela 24, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 12 139.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 037.42 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.