Aptver Lubāna mitrāju

Reģ Nr. 1-08/61/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir dabas lieguma Lubāna mitrājs un Lubāna ezera apkārtnes atpazīstamības veidošana, vietējo iedzīvotāju un Latvijas sabiedrības zināšanu un izpratnes stiprināšana par minēto teritoriju dabas vērtībām un aizsardzības vajadzībām. Projekta virsmērķis ir dabas lieguma Lubāna mitrājs dabas vērtību apziņas veidošana Latvijas iedzīvotāju vidū par šīm nozīmīgajām dabas teritorijām.

Projekta uzdevumi

1. Publiskā tēla-vēstnesis - veidošana - Purva meitene, kas ir balstīta uz Lubāna mitrāja informācijas centra mājaslapas sadaļu Purva meitenes piezīmes. 1.1. Sākot ar 1.maiju. Mājaslapas sadaļas Purva meitenes piezīmes nostiprināšana un aktīvas publikācijas izmantojot bloga formātu. 1.2. Sākot ar 1.maiju. Purva meitenes tēla izmantošana sociālajā vietnē www.facebook.com. 2. Informatīvu planšetu izveidošana: 2.1. 01.05.2016.-30.06.2016. Atlasīt un apkopot jaunāko informāciju par dabas liegumu Lubāna mitrājs, iekļaujot tādas tēmas kā flora un fauna, akmens laikmets un dzintara apstrāde Lubāna ezera krastos, hidrotehniskā būve, putni Lubāna mitrājā, piesaistot dabas ekspertu Uģi Bergmani un ornitologu Gaidi Grandānu kā konsultantus. 2.2. 15.06.2016.-08.07.2016. - Apstrādāt informāciju, atlasīt attēlus un izveidot planšetu maketus (4gab.). Planšetu izmēri : viena lielā 1m x 1m, trīs mazāka izmēra 0,7m x 1,6m. 2.3. 08.07.2016.-20.07.2016. 4 planšetu izdruka un izvietošana Lubāna mitrāja informācijas centrā. 2.4. Pēc projekta noslēguma informatīvās planšetes būs apskatāmas Lubāna mitrāja informācijas centrā, kā arī piedāvātas kā ceļojošā izstāde skolām un bibliotēkām. 2.5. Tā kā apkopotais informācijas un attēlu materiāls pārsniegs tā iespējas izvietot uz planšetēm, tad viss jaunākais materiāls par dabas liegumu Lubāna mitrājs tiks izvietots Lubāna mitrāja informācijas centra mājaslapā www.lubanamitrajs.lv sadaļā Lubāna mitrājs. 3. Divu dienu akcija Lubāna mitrājā 3.1. 01.06.2016.-22.07.2016. - Plānošanas un organizēšanas darbi Lubāna mitrāja informācijas centra atvērto durvju dienām, kurās atklās izveidotās planšetes un divu dienu garumā informēs apmeklētājus par Lubāna mitrāja dabas vērtībām un aizsardzību. 3.2. 23.07.2016.-24.07.2016. Lubāna mitrāja informācijas centrā norisinās Atvērto durvju dienas. Visas dienas garumā 23.jūlijā tiek nodrošinātas fiziskās aktivitātes, viktorīnas, radošās darbnīcas - viss saistībā ar putnu tematiku un dabas liegumu Lubāna mitrājs. Dienas noslēgumā ir Kārļa Kazāka koncerts un naktstauriņu vērošana. 24.jūlijā ir laivu ekspedīcija uz Akmeņsalu Lubāna ezerā kopā ar gidu-dabas ekspertu no Dabas aizsardzības pārvaldes Daini Tuču. 3.3. 23.07.2016.-24.07.2016. Vietējās saimniecības un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas Lubāna mitrāja teritorijā, iesaistās Atvērto durvju dienās, aicinot interesentus nelielās ekskursijās savās saimniecībās. 4. Sabiedrības viedokļa noskaidrošana 4.1. No 01.06.2016. līdz 01.10.2016. veikt aptauju Lubāna mitrāja informācijas centrā, ūdens tūrisma attīstības centrā Bāka un viesu mājā Zvejnieki, Madonas un Rēzeknes novada pašvaldībās un Tūrisma informācijas centros, lai noskaidrotu Latvijas un ārvalstu tūristu viedokli un zināšanas par dabas liegumu Lubāna mitrājs, tā izmantošanas noteikumiem, ierobežojumiem un viņu viedokli par teritorijas attīstību, iespējām, potenciālu. Aptaujā iegūtie rezultāti tiek apkopoti oktobra mēnesī un publiskoti Lubāna mitrāja informācijas centra mājas lapā www.lubanamitrajs.lv, kā arī izsūtīti Latvijas Ornitoloģijas biedrībai un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales un Vidzemes reģionālajai administrācijai.

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti: 1. Ir aptaujāti vismaz 200 respondenti ar anketu palīdzību. 2. Ir izvērtētas un analizētas atbildes uz anketas jautājumiem un rezultāti publicēti Lubāna mitrāja informācijas mājaslapā un sociālajā vietnē www.facebook.com, kā arī informēti masu mediji. 3. Ir izveidotas un eksponētas 4 informatīvas planšetes Lubāna mitrāja informācijas centrā - publiski un pastāvīgi pieejamas. 4. Divu dienu pasākumā akcijas ietvaros - 23. un 24. jūlijā - tiešo dalību ir ņēmuši vismaz 200 cilvēku, kas ar dažādu aktivitāšu, darbnīcu un spēļu starpniecību ir labāk iepazinuši un izpratuši dabas lieguma Lubāna mitrājs teritorijas īpatnības, ekosistēmu pakalpojumus, kā arī aizsardzības nepieciešamību. Kvalitatīvie rezultāti: 1. Ir veicināta sabiedrības izpratne un iepazīstināšana ar dabas lieguma Lubāna mitrājs ekosistēmu pakalpojumiem un to saudzīgu izmantošanu, kā arī aizsardzības pasākumu nepieciešamību. 2. Veicināta reģiona atpazīstamība, kas, potenciāli, ietekmētu arī ekonomisko izaugsmi un cilvēku piesaisti konkrētai teritorijai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Pie Kraujas
Madona, Ausekļa iela 6, LV-4801
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.