"Būt "zaļam" ir forši - EKO nometne Viļakas novada bērniem un jauniešiem”

Reģ Nr. 1-08/60/2014

Projekta mērķis

Noorganizēt vides izglītojošo nometni Viļakas novada bērniem un jauniešiem, lai veidotu izpratni par vides aizsardzības un saglabāšanas un motivētu aktīvi līdzdarboties vides aizsardzībā savā ģimenē, skolā, ciemā, pagastā, novadā un valstī.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1) izglītot par vides jautājumiem, kas saistīti ar dzīvesveidu un ikdienas izvēlēm, 2) sekmēt nometnes dalībnieku izpratni par cilvēku saimnieciskās darbības un vides mijiedarbību (foto orientēšanās pa Viļakas pilsētu), 3) motivēt bērnus un jauniešus kļūt par „zaļi” domājušiem, lai viņi ir tie, kas pamāca arī savus vecākus un citus radiniekus kā aizsargāt vidi. 4) noorganizēt 7 dienu dienas nometni 25 Viļakas novada bērniem un jauniešiem. 5) nodrošināt publicitāti projektā veiktajām aktivitātēm.

Projekta rezultāti

1. Izglītoti 25 izglītojamie par vides aizsardzību, saglabāšanu un apgūtas praktiskas nodarbības kā iemācīt rūpēties par dabas resursiem un energoresursu taupīšanu arī dzīvojot ikdienā. 2. Radīta izpratne par nometni, ko nozīmē piedalīties nometnē, ko nozīmē nometnes būtība, izstrādājot vienojošos nometnes elementus kā noteiktumus, logo, sauklis, karogs. 3. Izzināts viens no dabas resursiem – meža izmantošana, saglabāšana, informēšana kādas ir cilvēka pēdas mežā, kā uzvesties mums mežā, lai pēc mums nepaliktu pēdas, tēmas izzināšanai veltīta viena nometnes diena. 4. Iegūtas zināšanas par to kā atkritumi: papīrs un tekstilizstrādājumi var piedzīvot otru mūžu un pirms izmetam tos, padomāsim vai nevaram izmantot kādai citai tā funkcionalitātei, katras tēmas izzināšanai veltīta viena nometnes diena. 5. Izgatavotas auduma rotaļlietas un uzdāvinātas Viļakas novada bērnu dārziem. 6. Izveidota foto izstāde „Kopā būšanas prieks vairo atbildību”, tā veidota no fotogrāfijām, kuras tapušas vides nometnes laikā un pēc orientēšanās sacensībām Viļakas pilsētā, kopā izgatavotas 30 A-4 formāta fotogrāfijas. 7. Izveidots buklets „Dzīvo atbildīgi” izplatīts e-vidē, izdrukāti 50 krāsaini eksemplāri. 8. Nometnē izgatavotie 29 T-krekli kļūst par ceļojošo reklāmu, lai citiem jauniešiem Viļakas novada izglītības iestādēm pastāstītu par vides aizsardzību. 9. Veikta nometnes izvērtēšana, ik dienas un noslēgumā aizpildītas 25 izvērtējuma anketas.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2014
Īstenotājs Skolēnu vecāku biedrība
Viļaka, Balvu iela 2, LV-4583
Projekta kopējās izmaksas 3 498.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 623.88 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 624.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.