• Sākums >
  • Radoši vides izziņas pasākumi “Sajūti dabu!” Preiļos un Riebiņos

Radoši vides izziņas pasākumi “Sajūti dabu!” Preiļos un Riebiņos

Reģ Nr. 1-08/59/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt sabiedrības rūpes par apkārtējo vidi, popularizējot videi draudzīgu dzīvesveidu, izmantojot audzinošu un izglītojošu pieeju, pieredzes apmaiņu, lai ieinteresētu sabiedrību sargāt un atjaunot dabas resursus.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt Putnu dienu pasākumu "Dižraibā dzeņa darbnīca"; 2. Noorganizēt pasākumu “Izzini Preiļu parka dižkokus un iestādi jaunus kokus Preiļu parkā!”; 3. Izveidot kopīgu Sajūtu taku no dabīgajiem materiāliem; 4. Noorganizēt 1 dienas augu daudzveidības izziņas nodarbību "Ejam pļavā!" Preiļos un Riebiņos; 5. Organizēt bērniem vienas dienas ekspedīciju uz Preiļu un Riebiņu novada parkiem; 6. Organizēt Eko – darbnīcas Preiļos un Riebiņos; 7. Noorganizēt pieredzes braucienu ģimenēm ar bērniem uz Dabas izglītības centru "Rāzna"; 8. Organizēt ekskursiju bērniem uz atkritumu šķirošanas uzņēmumu kopā ar Cūkmenu; 9. Noorganizēt un izveidot Biedrības stendu “Izzini dabu” Preiļu un Riebiņu novadu svētku laikā; 10. Noorganizēt akciju "Nedēļa uz skolu, darbu ar velosipēdu "; 11. Veikt projekta publicitātes pasākumus, popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā bērni un vecāki iegūs informāciju un zināšanas, kā mājsaimniecībā radušos atkritumus var pārstrādāt un radīt jaunas noderīgas lietas. Ģimenes tiks izglītotas par videi draudzīgu dzīvesveidu. Sabiedrībai, kļūstot informētākai, ar laiku mainīsies paradumi, līdz ar to samazināsies pieprasījums pēc lietām, produktiem, kas kaitē ne tikai veselībai, bet arī apkārt esošajai videi kopumā. Konkrētie projekta rezultāti ir sekojoši: 1. Noorganizēts Putnu dienas pasākums “Dižraibā dzeņa darbnīca”, kurā piedalījās vismaz 15 dalībnieki. Pasākuma rezultātā bērni un vecāki iemācījās izgatavot putnu būrīšus, māla svilpauniekus, izgatavoja dižraibo dzeni un ieguva informāciju par Latvijā dzīvojošiem putniem. 2. Izstrādāts buklets par Preiļu parka dižkokiem, iestādīti 50 kociņi Preiļu parkā. Bērni kopā ar ģimeni ir iepazinušies ar Preiļu parka dižkokiem, ieguvuši papildus zināšanas par dižkokiem un reto sugu kokiem. Projekta ietvaros iestādītie kociņi, fotosintēzes procesa rezultātā, izdalīs galaproduktu – skābekli, kas, savukārt, uzlabos gaisa kvalitāti. Pasākuma piedalījās vismaz 20 dalībnieki. 3. Ģimenes un vietējie uzņēmumi kopīgiem spēkiem Preiļu parka aktīvās atpūtas zonā ir izveidojuši Sajūtu taku no dabīgajiem materiāliem. 1. jūnijā notika Sajūtu takas aizpildīšanas ar dabīgajiem materiāliem un mazie bērni iepazinās ar dažādiem dabas materiāliem. Kopumā pasākumā piedalījās vismaz 20 dalībnieki. 4. Noorganizēta vienas dienas izziņas nodarbība “Ejam pļavā!” Preiļos un Riebiņos, 1. grupai vecumā no 7 – 10 gadi un 2. grupai vecumā no 11 – 15 gadiem. Bērni ir ieguvuši zināšanas par tuvākajā apkārtnē sastopamajiem dažādu ekoloģisko grupu augiem, par ārstnieciskajiem, indīgajiem augiem u.tml. Savākti dažādi augi herbārijam. Pasākumā piedalījās vismaz 32 dalībnieki, katrā grupā pa 8 dalībniekiem. 5. Noorganizēta vienas dienas ekspedīcija uz Preiļu un Riebiņu parkiem dažādām vecuma grupām, kopējais ekspedīciju skaits – 6 ekspedīcijas. Pasākumā piedalījās vismaz 48 dalībnieki. 6. Noorganizētas 5 eko – darbnīcas Preiļos un 5 eko – darbnīcas Riebiņos: darbnīcas „Otrā dzīve atkritumiem”, kā rezultātā no atkritumiem tiks izgatavotas ikdienai noderīgas lietas; darbnīca “Latvijas kartes kontūras aizpildīšana ar dažādiem dabas materiāliem” vai apsveikuma kartiņu izgatavošana no herbārija augiem; darbnīca “Papīra izgatavošana – foto rāmīša izveidošana, noformēšana”; darbnīca “Otrā dzīve atkritumiem – pīto groziņu izgatavošana”; darbnīca “Koku lapu nospiedumi” bērniem un pieaugušajiem – “Kļavu lapu cepuru izgatavošana”. Eko – darbnīcu apmeklētāji apgūs jaunas, praktiskas iemaņas mājsaimniecībā noderīgu lietu izgatavošanai. Pasākumā piedalījās vismaz 70 dalībnieki. 7. Noorganizēts pieredzes brauciens ģimenēm ar bērniem uz Dabas izglītības centru "Rāzna". Bērni un vecāki ir ieguvuši zināšanas par dabas parku “Rāzna”, par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, par Rāznas nacionālā parka iemītniekiem ūdenī, mežā, pļavā vai ezera piekrastē. Pasākumā piedalījās vismaz 30 dalībnieki. 8. Noorganizēta bērniem ekskursija uz atkritumu šķirošanas uzņēmumu SIA “Preiļu saimnieks” kopā ar AS “Latvijas Valsts meži” Cūkmenu. Bērni būs izglītoti, kā pareizi šķirot atkritumus, kur sašķirotie atkritumi tiek aizvesti. Sadarbībā ar AS „Latvijas Valsts meži” ekskursijas laikā Cūkmens bērnus mācīs un izglītos, ka atkritumus nedrīkst izmest nepiemērotās vietās: mežos, upēs, ezeros, utt. Pasākumā piedalījās vismaz 30 dalībnieki. 9. Noorganizēts Biedrības stends “Izzini dabu” Preiļu un Riebiņu novadu svētku laikā. Sadarbībā ar Dabas izglītības centru “Rāzna” ir noorganizētas dažādas vides spēles bērniem, ar kuru palīdzību interaktīvā veidā bērniem bija dota iespēja iepazīt apkārtējo vidi: gaisu, ūdeni, dzīvniekus, eko – sistēmu. Kopumā pasākumā piedalījās vismaz 30 dalībnieki. 10. Noorganizēta akcija "Nedēļa uz skolu, darbu ar velosipēdu ", kuras rezultātā ir panākta iedzīvotāju iespējamā paradumu maiņa par labu videi draudzīgam dzīves un pārvietošanās veidam. Akcijā piedalījās vismaz 30 dalībnieki.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2016
Īstenotājs Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"
Preiļi, Mehanizatoru iela 7-5, LV-5301
Projekta kopējās izmaksas 12 611.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 458.25 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.