• Sākums >
  • Zaļās ekspedīcijas pilsētā

Zaļās ekspedīcijas pilsētā

Reģ Nr. 1-08/59/2015

Projekta mērķis

Veicināt bērnu, viņu vecāku, līdzcilvēku un sabiedrības kopumā izpratni par vidi un pārmaiņām pilsētvidē un kā katrs indivīds to ietekmē, kādas ir kopsakarības starp lokālo rīcību un globālo kontekstu, problēmas, risinājumi un caur praktiskām aktivitātēm un piemēriem iedrošināt un motivēt aktīvi līdzdarboties vides kvalitātes saglabāšanā un kvalitatīvā mijiedarbībā ar vidi, par to stāstīt plašākai auditorijai un būt darītājiem.

Projekta uzdevumi

Nereti pilsēta nav iedomājama kā vieta nometnei, to uztver kā nekvalitatīvu vietu bērna vasaras pavadīšanai trokšņa, piesārņojuma, nepietiekamās dabas un floras/faunas dēļ. Bērniem ir skolā un ģimenē apgūtas zināšanas un priekšstati par vides procesiem, bet šī nometne piedāvā paplašināt zināšanas pilsētvidē un pilnveidot ar prasmēm. Ar dažādu metožu palīdzību tiks rosināts, lai dalībnieki apzinās savu ietekmi uz apkārtējo pasauli, apdomāt, ko lokāli jau dara, kā tas sasaucas ar globālo apziņu, ka ikkatrs no mums ir daļa no plašākas pasaules. -Organizēt un īstenot divu nedēļu (10 dienu) dienas nometnes programmu Rīgā, dodot iespēju 60 bērniem no Rīgas un tās apkārtnes piedalīties izglītojošās, radošās, praktiskās nodarbībās un aktivitātēs par pilsētvidi, vidi un dabu, resursu patēriņu. -Ar dažādu tematisko aktivitāšu palīdzību iesaistīt bērnu vecākus, līdzcilvēkus un sabiedrību kopumā, panākot, ka vides jautājumi un tās saglabāšana ir ģimenes un kopienas aktivitātes ir to ikdienas dienaskārtībā un kļūst par paradumu ar ilgtermiņa ietekmi. Radīt apziņu, ka lokāla rīcība rada ietekmi uz globālo vidi. 2 -Radīt nometnes laikā atmosfēru, kas palīdz attīstīt dažādas kompetences (radošums, analītiskā domāšana, spēja eksperimentēt un pētīt, veidot kopsakarības un izdarīt secinājumus). -Nometnes organizēšanas un īstenošanas procesā sadarboties ar citām vides un dabas aizsardzības organizācijām un valsts, pašvaldības institūcijām, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu lielāku publicitāti un izplatīšanu, kā arī sniedzot ieguldījumu nozares institūciju un organizāciju sadarbības tīklu stiprināšanā. -Nodrošināt projekta rezultātu publicitāti un izplatīšanu, kā arī izmantošanu turpmākās līdzīgās aktivitātēs. -Pilnveidot virtuālajā vidē radīto profilu, kas kalpotu kā video, bilžu, tekstu vietne par pieredzēto nometnē. Dalībnieku eksperimenti ar tehniskas iespējām, lai atspoguļotu savas domas un runātu par vides tēmām.

Projekta rezultāti

Nometnes laikā bērniem tiek piedāvāta iespēja attīstīt dzīves prasmes, izvērtēt un ietekmēt savu rīcību saistībā ar vidi un veselību, kā arī citas kompetences, ko lietderīgi attīstīt ikvienam indivīdam. Piemēram, tiks attīstītas spriešanas spējas, radošums, gatavība uzņemties atbildību, nepalikt malā un sniegt pozitīvu ieguldījumu, radošās prasmes un gatavība eksperimentēt un izmēģināt jaunas lietas. Katru dienu dalībniekiem praktiski darbojoties būs iespēja apliecināt savu radošumu un atklāt sevī jauno. Brīvajā laikā ikvienam būs iespēja darboties dažādās radošās darbnīcās un piedalīties sporta spēlēs, kur būs iespēja arī no citām grupām iegūt daudz jaunu draugu un pilnveidot komunicēšanas prasmes. (šie ir neizmērāmi rezultāti, bet svarīgi cilvēkbērnu attīstībai) Nometnes laikā: -vismaz 60 bērni un 120 pieaugušie, kā arī citi sabiedrības locekļi (bērnu draugi, vecvecāki, skolotāji, „homo ecos:” brīvprātīgie) iegūs labāku izpratni par vidi un pilsētvides pārmaiņām, to kopsakarībām, problēmām, un ir motivēti aktīvi līdzdarboties vides kvalitātes saglabāšanā; - nometnes ietvaros tiks pilnveidots virtuāla vietne sociālajos medijos, kur tiks apkopotas bildes, ieraksti, video, ko dalībnieki būs izveidojuši nometnes laikā; -stiprināts sadarbības tīkls vismaz 4 vides un dabas aizsardzības organizāciju un institūciju starpā; -izstrādāta augstas kvalitātes nometnes programma un aktivitāšu plāni, kurus pēc tam iespējams izmantot citās nometnēs, aktivitātēs, pasākumos, tādējādi veicinot vides izglītību arī pēc šī projekta noslēguma.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 12 343.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.