• Sākums >
  • Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Balvu ezera

Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Balvu ezera

Reģ Nr. 1-08/58/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot oficiālu publisko pludmali, pieejamu ikviena vecuma iedzīvotājam, atbilstoši universālā dizaina principiem. Ilgtermiņa: Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā, drošā un sakārtotā vidē, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu un krastmalu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu, kā arī ilgtermiņā uzlabot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, nodrošinot oficiālu atpūtas vietu, kurā pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem

Projekta uzdevumi

1. Piekrastes gultnes iztīrīšana un izlīdzināšana 1800 m2. 2. Koku izzāģēšana – 11 gabali. 3. Novadgrāvja ierīkošana 45 m garumā. 4. Pludmales ierīkošana 1100 m2 ar smilti. 5. Augsnes kārtas noņemšana (450 m2) un gājēju celiņu ierīkošana līdz peldvietas zonas sākumam 370 m garumā. 6. Atkritumu urnu (astoņas), soliņu (desmit), pārģērbšanās kabīņu (divas) iekārtošana. 7. Peldvietas aprīkojuma uzstādīšana bērnu mazajā pludmalē. 8. Septiņu apgaismojuma ierīču uzstādīšana. 9. Divu glābēju tērpu iegāde, drošības uz ūdeņiem nodrošināšanai. 10. Divu velosipēdu statīvu uzstādīšanu. 11. Informācijas stenda ierīkošana, kurā tiks norādīta informācija par projektu un tā finansējuma avotiem, kā arī informācija par Balvu ezeru un drošību uz ūdens.

Projekta rezultāti

Turpmākos 5 gadus un ilgtermiņā, teritorijas uzturēšanu un finansēšanu veiks Balvu novada pašvaldība, apsaimniekošanas darbus pilsētā veiks pašvaldības aģentūra San-Tex, kas nodrošinās izveidotās apkārtnes sezonālu uzraudzību un apsaimniekošanu

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Balvu novada pašvaldība
Balvi, Bērzpils iela 1A, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 50 624.89 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 481.60 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.