• Sākums >
  • Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā

Reģ Nr. 1-08/58/2016

Projekta mērķis

• Meža īpašnieku, apsaimniekotāju, meža darbu veicēju, ar meža resursu izmantošanu, plānošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņu, meža īpašnieku konsultantu zināšanu un izpratnes pilnveidošana par dabas aizsardzības pasākumiem, to būtību meža apsaimniekošanā; • Sabiedrības izpratnes pilnveidošana par videi draudzīgu meža apsaimniekošanu.

Projekta uzdevumi

1. Lekciju materiālu, informatīvo izdales materiālu sagatavošana vai pilnveidošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 2. Lekciju, prezentāciju sniegšana dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, apsaimniekotajiem, meža īpašnieku konsultantiem, meža darbu veicējiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par dabas aizsardzības pasākumiem, to būtību meža apsaimniekošanā. 3. Inovatīvu video grafisko animāciju sagatavošana par dažādām meža veģetācijas klasēm, šo mežu dabiskiem procesiem, īpatnībām. 4. Sagatavoto video grafisko animāciju izmantošana lekcijās, prezentācijās, animāciju ievietošana brīvai pieejai interneta vidē (interneta platformā - (http://www.pdf.lv/lv_LV/meza-biologiska-daudzveidiba). 5. Informatīvas kampaņas veidošana interneta vidē, drukātā medijā. 6. Interviju, publikāciju sniegšana, sagatavošana, iniciēšana par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā un ilgtspējīgas un videi draudzīgas meža apsaimniekošanas praksēm.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas un izmantotas prezentācijas, lekciju materiāli, informatīvie izdales materiāli (info grafikas, kopsavilkumi) par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā lekcijās un prezentācijās meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem, pasniedzējiem. 2. Sniegtas vismaz 8 lekcijas, prezentācijas Pasaules Dabas Fonda vai sadarbības partneru organizētos pasākumos dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, meža darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par dabas aizsardzības pasākumiem, to būtību meža apsaimniekošanā. 3. Iniciētas vai sagatavotas vismaz 6 publikācijas, intervijas, ziņas masu medijos par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 4. Sagatavotas 3 jaunas, inovatīvas video grafiskās animācijas par dažādām meža veģetācijas klasēm, šo mežu dabiskiem procesiem, īpatnībām. 5. Nodrošināta vienas animācijas demonstrēšana sabiedriskos kino seansos par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. 6. Interneta platformas papildināšana (http://www.pdf.lv/lv_LV/meza-biologiska-daudzveidiba) ar projektā izveidotajām video animācijām un infografikām. 7. Īstenota informatīva kampaņa interneta vidē un drukātā medijā, izvietojot bannerus, reklāmas materiālus par dabas aizsardzības pasākumiem, to būtību meža apsaimniekošanā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 05.12.2016
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 20 845.17 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 625.17 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 348.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.