• Sākums >
  • Autoceļa “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” virsmas dubultā apstrāde

Autoceļa “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” virsmas dubultā apstrāde

Reģ Nr. 1-08/57/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autoceļa “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” uzlabošana, tādejādi novēršot ceļa putēšanu, nodrošinot komfortablākus dzīves apstākļus iedzīvotājiem, kuru dzīves vieta un nekustamie īpašumi atrodas blakus ceļam, kā arī ērtāku piekļūšanu pludmalei. Ilgtermiņa: apmeklētāju plūsmas organizēšana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Slīteres nacionālais parks”, antropogēnās slodzes negatīvās ietekmes mazināšana.

Projekta uzdevumi

1. Ceļa virsmas dubultā apstrāde 1,25 km garumā.

Projekta rezultāti

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Pašvaldībai šo vajadzību nodrošināšanai ir pieejams finansējums no pašvaldības speciālā budžeta (pašvaldības ceļu fonds), no kā nepieciešamības gadījumā tiks paredzēti līdzekļi. Pašvaldība pēc projekta īstenošanas nodrošinās projekta rezultātu uzturēšanu vismaz turpmākos piecus gadus.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Dundagas novada pašvaldība
Dundaga, Pils iela 5-1, LV-3270
Projekta kopējās izmaksas 50 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.