Es vidē, vide manī

Reģ Nr. 1-08/57/2014

Projekta mērķis

Veicināt 12-15 gadus veciem jauniešiem atpazīt vides un dabas problēmas, pētīt un rast tām risinājumu, motivēt aktīvi darboties dabas aizsardzības un resursu taupīšanas aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

1. Dot iespēju izglītojamajiem pielietot iegūtās zināšanas ikdienā un turpmākajā mācību procesā. 2. Attīstīt izglītojamajos piederības sajūtu videi, kurā viņi atrodas. 3. Motivēt aktīvi iesaistīties aktivitātēs, kas uzlabo vides kvalitāti. 4. Radīt spēju saskatīt sabiedrības negatīvās rīcības sekas un to novēršanas ceļus. 5. Sastādīt rīcības plānu resursu taupīšanai. 6. Pievērst uzmanību atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes lietderībai. 7. Rosināt izglītojamos un viņu vecākus, pagasta iedzīvotājus pievērsties veselīgam un atbildīgam dzīvesveidam.

Projekta rezultāti

1. Izveidos bērzu aleju skolas teritorijā. 2. Izgatavos izglītojošās spēles. 3. Izveidos puķu dobi skolas pagalmā. 4. Apgūs pētnieciskās darbošanās pamatus. 5. Izveidosies labvēlīga attieksme pret vides kvalitātes uzlabošanu. 6. Izpratīs problēmas, kas eksistē apkārtējā vidē. 7. Iegūs prasmes strādāt grupās un pāros. 8. Izglītojamais spēs aizstāvēt savu viedokli attiecībā uz jautājumiem, kas saistīsies ar vides aizsardzību un resursu taupīšanu. 9. Apgūs iemaņas ar vidi saistītu pasākumu organizēšanā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.07.2014
Īstenotājs Audriņu pamatskola
Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu ciems, LV-4611
Projekta kopējās izmaksas 7 544.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.