• Sākums >
  • Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide

Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide

Reģ Nr. 1-08/56/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt laivu ielaišanas vietu izbūvi Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās. Ilgtermiņa: Nodrošināt publisko ūdeņu vides pieejamību, drošību, kā arī antropogēnās slodzes mazināšanu.

Projekta uzdevumi

1. Tehniskā projekta “Laivu ielaišanas vietu izbūve Dubnas upē, Līvānos” izstrāde (1 tehniskais projekts); 2. Laivu ielaišanas vietu izbūve (2 laivu ielaišanas vietas); 3. Būvuzraudzība (1 pakalpojums).

Projekta rezultāti

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta pabeigšanas nodrošinās Līvānu novada pašvaldība. Izveidotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Laivu ielaišanas vietas tiks izbūvētas atbilstoši tehniskajam projektam, kas tiks sagatavota izvērtējot esošo situāciju ūdenstilpē. Izveidotās ielaišanas vietas tiks iekļautas pašvaldības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā, infrastruktūras objektu īpašnieku maiņa netiks pieļauta. Paredzams, ka vismaz 5 gadu laikā pēc projekta īstenošanas izveidotajā infrastruktūrā nebūs nepieciešams ieguldīt ievērojamus finanšu līdzekļus, galvenie ieguldījumi saistīsies ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tomēr, ja radīsies nepieciešamība pēc atjaunošanas/uzlabošanas darbiem, to finansēs Līvānu novada dome no pašvaldības budžeta līdzekļiem Pašvaldība nodrošinās izveidotās infrastruktūras uzturēšanu atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīniju “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu pārvaldība” konkursa nolikuma 2018. gadam prasībām.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Līvānu novada dome
Līvāni, Rīgas iela 77, LV-5316
Projekta kopējās izmaksas 50 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.