• Sākums >
  • Medumu ezera peldvietas attīrīšanas un paplašināšana

Medumu ezera peldvietas attīrīšanas un paplašināšana

Reģ Nr. 1-08/56/2016

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir novērst Medumu ezera aizaugšanu, pļaujot niedres un atbrīvojot piekrasti peldvietai un citām ūdens aktivitātēm. Izpļaujot niedres un izveidojot pludmali, brīva pieeja ezeram tiek nodrošināta ne tikai cilvēkiem, bet arī putniem un dzīvniekiem, vienlaikus uzlabojot zivju nārsta apstākļus. Šis būtu viens no 100 labiem darbiem, ko jaunieši vēlas paveikt līdz Latvijas 100-gadei 2018.gada.

Projekta uzdevumi

Attīrīt Medumu ezera piekrastes teritoriju un peldvietu; 1. Veicināt sabiedrības apziņu par tīras vides uzturēšanas svarīgumu; 2. Popularizēt radošās izpausmes darbnīcas, kuru ietvaros tiek izmantoti dabas materiāli; 3. Popularizēt atpūtas vietu pie Medumu ezera; 4. Uzlabot Medumu ezera floru un faunu.

Projekta rezultāti

1. Tiks attīrīta Medumu ezera piekrastes teritorija un peldvieta; 2. Tiks informēti Medumu pagasta iedzīvotāji un viesi par videi draudzīgu dzīvesveidu; 3. Tiks veicināta pagasta iedzīvotāju un viesu apziņa par ūdens piesārņojuma kaitīgumu ūdens iemītniekiem, kā arī peldētajiem; 4. Tiks iemācīts veidot jaunus dekorus no dabas materiāliem ,kas vēlāk tiks izmantoti pagasta rīkotajos svētkos un ciemata teritorijas un iestāžu vizuālā izskata uzlabošanai; 5. Tiks uzlabota Medumu ezera flora un fauna;Tiks popularizēta atpūtas vieta un pludmale pie Medumu ezera.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 12.08.2016
Īstenotājs Medumu Cerība
Daugavpils nov., Medumu pag.,, Alejas iela 13-2, Medumi, LV-5460
Projekta kopējās izmaksas 14 481.76 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 860.71 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.