• Sākums >
  • „Noķer vidi!” Bērnu un jauniešu vides nometne pilsētā un ārpus tās

„Noķer vidi!” Bērnu un jauniešu vides nometne pilsētā un ārpus tās

Reģ Nr. 1-08/56/2015

Projekta mērķis

• pilnveidot jauniešu zināšanas par zaļa un aktīva dzīvesveida iespējām, rosinot patstāvīga viedokļa veidošanos un jauniešu līdzdalību diskusijās par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem; • popularizēt zaļu un aktīvu dzīvesveidu plašākai sabiedrībai radošā veidā.

Projekta uzdevumi

• Izveidot kompetentu, radošu un saliedētu projekta komandu, kas veicinās jauniešu ideju ģenerēšanu, virzīs programmu, ieņems padomdevēju, diskusiju moderatoru lomu; • Nodrošināt nometnes publicitāti un oficiālo dokumentāciju; • Piesaistīt nometnes dalībniekus; • Nodrošināt nometnes programmas saskaņotību, aktivitāšu norisi; • Organizēt 7 dienu nometni bērniem vecumā no 10 līdz 18 gadiem, piedāvājot dažādas alternatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas videi draudzīgā un aktīvā veidā; • Pilnveidot jauniešu fotografēšanas prasmes un radošu skatījumu uz apkārtējo vidi; • Izveidot fotoizstādi pēc Photo Voice metodes un caur to popularizēt zaļo dzīvesveidu jauniešu skatījumā plašākai auditorijai; • Veicināt jauniešu radošumu ne tikai izstādes veidošanā, bet arī ikdienas aktivitātēs, diskusijās, ekskursijās; • Veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, komunikācijas un individuāla darba prasmes, spēju un vēlmi diskutēt, pamatot savu viedokli, kā arī darboties kopīgam mērķim; • Veidot jauniešu pozitīvu attieksmi pret vidi, vēlmi uzlabot un iesaistīties gan dabas aizsardzības, gan citu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Projekta rezultāti

• Īstenota 7 dienu nometne bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem, pilnveidojot viņu zināšanas par zaļu un aktīvu dzīvesveidu, veicinot līdzdalību un viedokļa veidošanos, kā arī veicinot interesi par alternatīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām; • Izveidota fotoizstāde no 50 fotogrāfijām ar aprakstiem (Photo Voice metode), uz kuru aicināti pilsētas iedzīvotāji, izmantojot internetu un atsevišķus ielūgumus; • Apkopotas jauniešu idejas iespējām popularizēt zaļo dzīvesveidu individuālā un pilsētvides kontekstā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Sociālo pakalpojumu aģentūra
Rīga, Elizabetes iela 31-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 4 710.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 210.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.