• Sākums >
  • Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji

Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji

Reģ Nr. 1-08/56/2012

Projekta mērķis

Paaugstināt sabiedrības dabas apziņas līmeni un veicināt sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības nozīmi, piedāvājot dabas izglītības centru (DIC) apmeklētājiem interaktīvas dabas izglītības nodarbības un viegli uztveramus informatīvos un metodiskos materiālus. Ar šo materiālu palīdzību veicināt sabiedrībā savstarpējo sadarbību un piedāvāt informācijas ieguves iespēju tai sabiedrības daļai, kas ikdienā nelieto internetu.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot un izdot interaktīvus izglītojošus materiālus (spēles, darba lapas u.c.), kas saturiski pielāgoti populārākajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tūrisma objektiem un dabas izglītības centros plānotajām un esošajām interaktīvajām izstādēm un ietver objekta dabas vērtību raksturojumu, tūristiem svarīgu informāciju, interesantus un atraktīvus uzdevumus bērniem un pieaugušajiem, kas palīdzētu vieglāk uztvert informāciju, ko vēlamies nodot apmeklētājiem. Spēles un darba lapas paredzēts izmantot piecos dabas izglītības centros. 2. Sagatavot un izdot metodiskos materiālus dabas izglītības nodarbību vadīšanai visos DAP reģionālajos dabas izglītības un informācijas centros Latvijā, kas ietver krāsainus laminētus attēlus ar dabas vērtībām un to aprakstus (5 komplekti katram centram), kā arī kopsavilkumu par dabaszinību mācību priekšmeta tēmām atbilstoši skolu programmai 1.-12.kl. 3. Atkārtoti izdot kabatas formāta noteicēju „Iepazīsti piekrasti!”, kas ir ļoti pieprasīts metodiskais materiāls. 4. Iegādāties metodiskos materiālus dabas izglītības centros regulāri organizētajiem sabiedrībā iecienītajiem dabas izglītības pasākumiem, konkrēti, radošajām darbnīcām, kas parasti tiek organizētas šo pasākumu ietvaros (Putnu dienas, Pļavu dienas, Sikspārņu nakts u.c.) .

Projekta rezultāti

Sabiedrības līdzdarbība – visi projektā gatavojamie materiāli ir paredzēti sabiedrības vajadzībām, lai veicinātu sabiedrības izpratni par dabas vērtībām. Projekta rezultāti piesaistītu plašu sabiedrības daļu, dodot iespēju izmantot visas dabas izglītības centros piedāvātās aktivitātes. Metodisko materiālu sagatavošanā tiktu iesaistīti vietējo reģionu skolu skolotāji un skolēni. Piemēram, spēles gatavotu skolēni ikgadējā vides spēļu konkursa ietvaros (2013.gada gada tēma – ĪADT). Izdotos noteicējus plānots izplatīt piekrastes skolās un pašvaldībās, kā arī izmantot balvu fondam vides spēļu konkursā. Iegādājoties materiālus radošajām darbnīcām, tiktu iesaistīti arī vietējie uzņēmēji, izmantojot to sniegtos pakalpojumus un aicinot viņus piedalīties radošo darbnīcu vadīšanā pasākumu laikā. Projekta ilgtspējība – sabiedrības izpratni var iegūt pakāpeniski, tādēļ projekta aktivitātes nebūs vienreizējas, tās noteikti tiks veiktas ilgtermiņā, lai arvien lielāka sabiedrības daļa būtu dabai draudzīga un izprastu tajā notiekošos procesus. Šobrīd projekta „Dabas izglītības veicināšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros tiek izstrādāta DIC koncepcija un uzsākti pirmie labiekārtošanas darbi. Savukārt, tam, ko šis projekts nenosedz (t.sk. EstLatRus programmas teritoriālo ierobežojumu dēļ), nepieciešams papildus finansējums. Projekta aktivitāšu ilgtspējība pamatojama ar iespēju tās turpināt, nepiesaistot LVAF finansējumu. Uzsākot veiksmīgu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un skolotājiem, tā tiktu turpināta arī nākotnē, tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju attieksmi pret dabas aizsardzību. Projektā sagatavotie materiāli būtu izmantojami vēl ilgi pēc projekta beigām dabas izglītības centru darbības nodrošināšanā, kā arī DAP speciālistu vadītajās dabas izglītības nodarbībās reģionu skolās, nepiesaistot LVAF finansējumu. Sagaidāmie rezultāti – uzlabots dabas izglītības centru piedāvājums apmeklētājiem un papildināts DAP darbiniekiem pieejamo metodisko materiālu klāsts, tādējādi uzlabojot nodarbību saturu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 10 856.51 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 856.51 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 856.51 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.