• Sākums >
  • Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības programmas skolām izstrāde un aprobācija

Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības programmas skolām izstrāde un aprobācija

Reģ Nr. 1-08/568/2014

Projekta mērķis

Izveidot skolu programmu vides izglītībā, izstrādāt tās nodarbību saturu un metodiku, veikt programmas nodarbību aprobāciju.

Projekta uzdevumi

Uzdevums - izveidot Nacionālajā botāniskajā dārzā mūsdienīgu vides izglītības programmu skolām. Plānotās aktivitātes: 1. Skolu programmas nodarbību satura un metodisko materiālu izstrāde (noteicēji, darba lapas). 2. Nodarbību realizācijai nepieciešamo mācību līdzekļu iegāde: laboratorijas darba piederumi, stereomikroskopi, to novietošanas un pārvietošanas aprīkojums. 3. Prezentācijas un eksperimentu demonstrēšanas tehnisko līdzekļu iegāde: datu kamera, digitālais mikroskops, portatīvais dators, programmatūra. 4. 10 bezmaksas nodarbību aprobācija, iesaistot skolas un pirmskolas izglītības iestādes 5. Izglītības programmas publicitātes nodrošināšana: 3 informatīvie semināri dabaszinību skolotājiem ar praktisko darbu demonstrējumiem. 6. Pasākumu publicitāte NBD mājas lapā un Bioloģijas skolotāju asociācijas mājas lapā, 2015. gada augustā atvērto durvju diena dabaszinību skolotājiem, lai skolotājus iepazīstinātu ar izglītības programmu, jauno Ex situ centru un augu kolekcijām.

Projekta rezultāti

• Ir paplašinātas vides izglītības iespējas Nacionālajā botāniskajā dārzā, uzlabojot izglītības satura kvalitāti un metodiku, piedāvājot ne tikai ekskursijas gida pavadībā, bet arī 19 izglītojošas nodarbības: pirmskolas vecuma bērniem (5 – 6 gadi) 3 nodarbības, sākumskolas vecuma bērniem (7 – 10 gadi) 4 nodarbības, pamatskolas vecuma bērniem (11 – 14 gadi) 7 nodarbības, vidusskolas vecuma jauniešiem (15 – 19 gadi) 4 nodarbības. • 19 nodarbībām ir sagatavoti metodiskie materiāli: darba lapas, noteicēji, ir atbilstoši mācību līdzekļi. • Ir iespēja nodrošināt nodarbības norisi vienlaicīgi 30 skolēniem. • Ir aprobētas 10 nodarbības un veikti metodiskie uzlabojumi, aprobācijā piedalās 250 skolēni un 10 pedagogi, līdz ar to paplašināta mērķauditorija, piedāvājot nodarbības arī līdz šim pasīvai apmeklētāju daļai – pirmskolas vecuma bērniem un vidusskolas vecuma jauniešiem. • 3 informatīvie skolotāju semināri: 2 NBD (viens no tiem, - bezmaksas atvērto durvju diena pedagogiem ), 1 Latvijas Dabas muzejā • Nodrošināta projekta un tajā ietverto pasākumu publicitāte NBD mājas lapā: www.nbd.gov.lv, t.sk. sociālajos tīklos, Bioloģijas skolotāju asociācijas mājas lapā http://biologs.bf.lu.lv/, noorganizēta 1 atvērto durvju diena pedagogiem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 7 115.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 115.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.