Krūmu čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz) sēklu dīdzības, sēklu bankas augsnē un augšņu paraugu izpēte sugas genofonda un biotopa saglabāšanai

Reģ Nr. 1-08/567/2014

Projekta mērķis

Gūt priekšstatu par krūmu čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz) Latvijas populācijas dzīvotspēju un edafisko faktoru ietekmi uz sēklu dīdzību un sēklu bankas augsnē stāvokli.

Projekta uzdevumi

1. 2014. gadā Latvijas populācijā un Igaunijas populācijā (Vēna) ievākto sēklu dīdzības pārbaude. 2. Dabas lieguma „Čužu purvs” populācijā un trīs Igaunijas populācijās (Vēna, Ohukotsu, Enge) ievākto sēklu bankas augsnē paraugu izpēte. 3. NBD reto un aizsargājamo augu kolekcijas īpatņu (izcelsme „Čužu purvs”) sēklu dīdzības un sēklu bankas augsnē pārbaude. 4. Ievākto augšņu paraugu (Latvija – „Čužu purvs”, NBD; Igaunija - Vēna, Ohukotsu, Enge) analīze un iegūto datu interpretācija. 5. „Čužu purva” populācijas monitorings.

Projekta rezultāti

1. Sēklu dīdzības un sēklu bankas pētījumu rezultāti sniegs priekšstatu par krūmu čužas Latvijas populācijas atjaunošanās potenciālu. 2. Augsnes paraugu analīžu rezultāti sniegs iespēju noskaidrot edafisko faktoru ietekmi uz krūmu čužas īpatņu sēklu dīdzību un sēklu bankas stāvokli augsnē. 3. Latvijas vienīgās atradnes un Igaunijas atradņu sēklu dīdzības un sēklu bankas stāvoklis augsnē, kā arī augsnes analīžu izpētes rezultāti sniegs salīdzinošu materiālu un priekšstatu par Latvijas populācijas dzīvotspēju uz sugas areāla dienvidu robežas. 4. NBD kolekcijā augošo krūmu čužas īpatņu sēklu dīdzības un augsnes analīžu rezultāti sniegs priekšstatu par īpatņu sēklu kvalitāti ex situ apstākļos. 5. Pirmie rezultāti tiks prezentēti „8th International Conference on Biodiversity Research”, Daugavpils, 28.-30.04.2015

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.