• Sākums >
  • Pārrobežu ietekmes un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana pasākumu programmas priekslikumam laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Pārrobežu ietekmes un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana pasākumu programmas priekslikumam laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Reģ Nr. 1-08/565/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt pasākumu programmā (turpmāk - programma) laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2020.gadā iekļaujamo pasākumu pārrobežu ietekmes novērtējumu, un pasākumu pārrobežu saskaņošanu, kā arī veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un tā ietvaros izstrādāt Vides pārskatu, nodrošinot atbilstošu sabiedrības mērķgrupu līdzdalību.

Projekta uzdevumi

Projekta darba uzdevumi: 1. Plānoto pasākumu pārrobežu ietekmes novērtējuma veikšana, lai novērtētu iespējamā pārrobežu piesārņojuma un apdraudējuma risku un nodrošinātu pasākumu programmas īstenošanas rezultātā labvēlīgu ietekmi uz Baltijas jūras reģiona ūdeņiem; 2. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana un Vides pārskata izstrāde pasākumu programmas priekšlikumam, tai skaitā sabiedrības līdzdalības nodrošināšana pasākumu programmas izstrādē atbilstoši JSD 19.panta un normatīvo aktu par informācijas atklātību un sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā (t.sk., Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970) prasībām; 3. Ņemot vērā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un pārrobežu ietekmes novērtējumu, kā arī novērtējumu riskam nesasniegt labu jūras vides stāvokli un pamatojumu JSD minēto izņēmuma gadījumu piemērošanai, sagatavot priekšlikumu programmā iekļaujamajiem pasākumiem. 4. Starptautiskā un reģionālā sadarbība un konsultēšanās, lai nodrošinātu saskaņotu plānoto pasākumu izstrādes un to pārrobežu ietekmes novērtēšanu (t.sk. dalība ES un HELCOM darba grupu sanāksmēs, īpaši sadarbība ar tām valstīm, ar kurām Latvijai ir jūras robeža).

Projekta rezultāti

1) Projekta ietvaros veiktais stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un pārrobežu ietekmes novērtējums, kā arī vispusīgas konsultācijas ar iesaistītajām sabiedrības mērķgrupām un citām valstīm nodrošinās, ka programmā iekļautie pasākumi atstās labvēlīgu ietekmi uz Baltijas jūras vidi kopumā un sekmēs laba jūras vides stāvokļa panākšanu, kā to nosaka ES Jūras stratēģijas pamatdirektīva 2008/56/EK. Pasākumu programmas īstenošanas rezultātā palielināsies labā stāvoklī esošu Latvijas jūras ūdeņu īpatsvars. 2) Latvija izpildījusi savas saistības kā ES un HELCOM dalībvalsts.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 19 367.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 367.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.