Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta

Reģ Nr. 1-08/564/2014

Projekta mērķis

Izveidot informatīvi - izglītojošu un estētiski pievilcīgu mūsdienīgu ekspozīciju par Latvijas savvaļas augu un sēņu sugu daudzveidību dabiskā mežā.

Projekta uzdevumi

Darba uzdevumi: - izveidot ekspozīciju, kurā izvietotie dabas objekti skaita, apjoma un izteiksmības ziņā būtu pārāki par interjera elementiem; - eksponātu (sugu) atlasi veikt pēc stingriem kritērijiem, kas saskan ar ekspozīcijas mērķiem – fokusēties uz sugām, kas raksturo dabisku mežu. (Iespēju robežās rādīt no dabas ņemtus objektus, taču, ja tas nav iespējams, izgatavot naturāla izskata modeļus); - vienkāršā un uzskatāmā veidā izskaidrot redzamās un neredzamās saites starp dažādām sugām vai organismu grupām, kas visas kopumā veido veselīgu meža vidi; - izveidot Latvijas ainavas fragmenta demonstrējumu nelielā ekspozīcijas telpas daļā (diarammas veidā), kas parādītu dažādu augu un sēņu sugu „vietu dabā”; - veicinot padziļinātu interesi par eksponētajiem objektiem, ekspozīcijā integrēt domāšanas spēles (jautājumi/atbildes, saliekamās mīklas u.c.) un arī daļēju iespēju objektus iepazīt caur sajūtām (dabisku materiālu aptaustīšana, pētīšana palielinājumā, „skats no pazemes”, dabas materiālu smaržas utt.); - izveidot mobilu izpētes zonu grupu nodarbību un mini-izstāžu vajadzībām; - sagatavot faktu un attēlu materiālu ekspozīcijā izvietotos datoros, kur būtu papildus informācija tiem apmeklētājiem, kas vēlas iegūt plašāku skatu par eksponētajiem objektiem vai procesiem dabā; - sagatavot izglītojošas programmas dažādai mērķauditorijai (pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, skolotājiem).

Projekta rezultāti

Otrās kārtas rezultāti - izveidota mūsdienīga ekspozīcija, kas ar interaktīvu elementu palīdzību iepazīstinās apmeklētāju ar Latvijas savvaļas augu un sēņu sugu daudzveidību dabiskā mežā; - paplašināts muzeja tematiskais piedāvājums; - eksponēts muzeja krājums atbilstoši prasībām un nodrošināta plašāka krājuma pieejamība sabiedrībai; - veicināta interese sabiedrībā par Latvijas dabu, tās daudzveidību; - pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits, kas, kā rāda līdzšinējā pieredze, pieaug atklājot jaunas ekspozīcijas; - celts muzeja pozitīvais tēls gan pašmāju, gan ārzemju apmeklētāju vidū.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.