Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā

Reģ Nr. 1-08/55/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt niedru un ūdensaugu pļaušanu Dubnas upē Līvānu novada robežās. Ilgtermiņa: Mazināt plūdu risku, kā arī uzlabot upes ekoloģisko kvalitāti.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpēte un līguma noslēgšana 2. Niedru un ūdensaugu pļaušana un niedru sakņu sistēmas izvākšana (aizaugušajās, problemātiskajās vietās 20 km garumā atsevišķos posmos) Dubnas upē Līvānu novada robežās. Zemes īpašnieks: Latvijas republika Zemes kad. Nr.: Līvānu pilsēta 76110011702 76110040907 76110040902 76520010130 Turku pagasts 76860070653 Rožupes pagasts 76660080250 76660090459 76660100519 76660110187 Gala apjoms nosakāms pēc apsekošanas dabā (vegetācijas periodā) 3. Izpļauto niedru un ūdensaugu aizvešana no Dubnas upes krastiem Līvānu novada robežās. Zemes īpašnieks: Latvijas republika Zemes kad. Nr.: Līvānu pilsēta 76110011702 76110040907 76110040902 76520010130 Turku pagasts 76860070653 Rožupes pagasts 76660080250 76660090459 76660100519 76660110187 Gala apjoms nosakāms pēc apsekošanas dabā (vegetācijas periodā) 4. Dabas aizsardzības pārvaldei iesniegta kartogrāfiskā informācija par vietām, kur veiktas apsaimniekošanas aktivitātes 5. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana publicēšanai LVAF Administrācijas interneta vietnē

Projekta rezultāti

Pašvaldības atbildīgie speciālisti regulāri veic Līvānu novada publisko ūdenstilpju apsekošanu un kontroli. Arī pēc projekta realizācijas pašvaldības speciālisti turpinās ūdenstilpju apsekošanu, kā rezultātā tiks izvērtēta atkārtota niedru un ūdensaugu pļaušanas pakalpojuma nepieciešamība Dubnas upē Līvānu novada teritorijā. Veikta tirgus izpēte un noslēgti 2 līgumi Veikta niedru un ūdensaugu pļaušana un niedru sakņu sistēmas izvākšana 20 km garumā atsevišķos posmos (aizaugušajās, problemātiskajās vietās) Dubnas upē Līvānu novada robežās. Niedru un ūdensaugu aizvešana 20 km garumā atsevišķos posmos (aizaugušajās, problemātiskajās vietās) no Dubnas upes krastiem Līvānu novada robežās. Ģeotelpiskie dati par apsaimniekošanas pasākumu veikšanas vietām iesniegti DAP, atbilstoši Datu bāzes projektējumam Projekta rezultātu kopsavilkums iesniegts LVAF

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Līvānu novada dome
Līvāni, Rīgas iela 77, LV-5316
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.