• Sākums >
  • Atrodi savu senču dārzu mežā!

Atrodi savu senču dārzu mežā!

Reģ Nr. 1-08/55/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izprast seno parkveida ainavu biodaudzveidības un tradicionālās saimnieciskās darbības gadsimtiem ilgās līdzāspastāvēšanas aspektus un iemācīties pielietot to mūsdienu dārzos, pilsētu un pagastu centru zaļajās zonās, teritorijas plānošanā, kā arī ikviena cilvēka privātīpašuma apsaimniekošanā.

Projekta uzdevumi

1. Caur lekciju, diskusiju un radošo darbnīcu aktivitātēm iepazīstināt projekta dalībniekus ar seno parkveida ainavu ekosistēmu, izprast tur notiekošos ekoloģiskos procesus un tajos iesaistītos elementus un to mijiedarbību. 2. Izstrādāt vadlīnijas un ieteikumus plašākai publikai - ikvienam zemes īpašniekam, ainavu arhitektiem, pilsētu un novadu pašvaldību dārzniekiem, plānotājiem, par to, kā veicināt dabas daudzveidības veidošanos cilvēkam pietuvinātā ārtelpā - dārzos, parkos, zaļajās zonās. 3. Došanās ekspedīcijās uz Latvijā esošajām senajām parkveida ainavām Stendes upes krastos Ances pagastā, dabas liegumā "Ances purvi un meži", kā arī Gaujas piekrastē aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja" Valkas pagastā, lai dabā apskatītu šo seno parkveida ainavu dabas norises, organismu mijiedarbību, kā arī spriestu un diskutētu - ko no redzētā un piedzīvotā iespējams pārņemt un gudri izmantot mūsdienu situācijā.

Projekta rezultāti

1. Projekta norises rezultātā apmēram 180 cilvēki tiks tieši informēti par iespējām cilvēkam pietuvināto ārtelpu veidot ar domu par dabas daudzveidības piesaistīšanu. 2. Projekta dalībnieki izmantos iegūtās zināšanas savā ikdienas darbā, gan veicot teritoriju plānojumus, gan ierīkojot vai plānojot dārzus, atjaunojot senos muižu parkus, apsaimniekojot savus īpašumus. 3. Projekta dalībnieki būs izglītoti par dabas aizsardzības un vides saglabāšanas jautājumiem, paredzams, ka šīs zināšanas tiks izplatītas visā Latvijā un nodotas nākamajām paaudzēm.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.07.2016
Īstenotājs Annas koku skolas biedrība
Babītes novads, „Gaitiņi”, Klīves, Babītes pagasts, LV-2107
Projekta kopējās izmaksas 4 897.77 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 147.27 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.