Rīgas vides pētnieki

Reģ Nr. 1-08/55/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt 30 Rīgas bērniem saturīgas bezmakas brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras brīvlaikā, sekmējot viņu izpratni par vidi, pilsētvidi un ilgtspējīgas rīcības nozīmi ekosistēmas uzturēšanā un katra dzīves kvalitātē, kā arī iedrošinot bērnus ilgtspējīgas rīcības uzsākšanā, vides saglabāšanā, resursu taupīšanā.

Projekta uzdevumi

Veicināt bērnu un jauniešu vides izglītību un audzināšanu Veicināt viņu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā

Projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti: - Veiksmīga projekta administrācija nodrošinājusi projekta mērķu sasniegšanu - veicināta projekta iesniedzēja kā saturiskā, tā arī vadības kapacitātes paaugstināšanās - Iegūtā pieredze veicinājusi pertnerskolu veiksmīgu piedalīšanos līdzīgu projektu īstenošanā nākotnē; - veicināta starpnacionālā 9pašvaldība, NVO) sadarbība bērnu brīvā laika un neformālās izglītības organizēšanas jomā - Sekmēts atbildīgs dzīvesveids bērnu vidū, apgūtas zināšanas par ilgtspējīgu rīcību - Sniegtas praktiskas zināšanas un iemaņas bērnie, kā izdarīt ilgtspējīgas rīcības izvēli attiecībā uz apkārtējo vidi, jebkurā dzīves situācijā - Ietekmēti un uzlaboti bērnu uzvedības paradumi - Veicināta bērnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratne par cilvēka neilgtspējīgas rīcības paradumiem, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi un tās resursus - Veicināta skolēnu motivācija ilgtspējīgi rīkoties arī pēc nodarbību cikla beigā. Kvalitatīvie rezultāti: - apkopotas vismaz 30 skolēnu pieteikuma anketas - Sagatavots 5 nometnes dienu metodiskais materiāls - Īstenotas 2 darbnīcas, 1 pārgājiens un 1 šķēršļu josla - Sagatavota un izplatīta 1 preses relīze - Sagatavoti un izplatīti informatīvie plakāti un skrejlapas par pasākumiem

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Rīga, Šarlotes iela 1a, LV-1001
Projekta kopējās izmaksas 3 746.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 246.98 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 246.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.