Instalācija – škēršļu taka “Augstāk par zemi!”

Reģ Nr. 1-08/552/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides izglītības un audzināšanas jautājumiem, izveidojot atraktīvu un izglītojošu instalāciju– šķēršļu taku “Augstāk par zemi!” no apkārtnē izmestiem lielgabarīta atkritumiem, kas nav nodoti atkritumu škirošanas punktos.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1) izveidot projekta darba grupu, veikt nepieciešamo projekta adminstratīvo darbu; 2) projekta aktivitāšu plānošana, saskaņošana ar atbildīgajām instancēm un norises vadīšana, brīvprātīgo darba koordinēšana. Objekta izglītojošās sadaļas izstrāde. 3) izsludināt lielgabarīta atkritumu vākšanas akciju instalācijas izgatavošanas izejmateriāliem un balvu fondu, Lielās talkas nedēļā no 20. – 27. aprīlim; objekta izveidē izmantot Cēsu un apkārtējo novadu teritorijās Lielās talkas laikā atrastos neorganiskos, rūpnieciski ražotos atkritumus (sadzīves tehniku, mēbeles u.tml.), kas vidē nesadalās desmit un vairāk gadu. 4) izstrādāt detalizētu darba plānu instalācijas – škēršļu joslas izgatavošanai; 5) saskaņot ar pašvaldību objekta veidošanu un uztādīšanu; 6) apstrādāt savāktos objektus, pielāgot tos instalācijas veidošanai; 7) veikt nepieciešamos darbus teritorijas labiekārtošanai; 8) sagatavot informatīvi izglītojošo materiālu objektam un atklāšanas pasākumam; 9) veidot sadarbību ar SIA ZAAO un Cēsu novada pašvaldību, iesaistot projekta norisē; 10) iegādāties nepieciešamos materiālus instalācijas izgatavošanai; izgatavot instalāciju; 11) informēt sabiedrību par objekta atklāšanas pasākumu, sagatavot informatīvus materiālus izvietošanai objektā un izplatīšanai skrejlapu veidā; 12) izplatīt informāciju par projekta norisi, sagatavot paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem, publicēt informāciju sociālajos tīklos, kurā saistošā veidā atspoguļota informācija par objekta tapšanu un ideju;

Projekta rezultāti

No nederīgām lietām izveidota unikāla un savdabīga instalācija – šķēršļu taka, kas vienlaikus kalpo, kā uzskatāms līdzeklis, cik ļoti daudz vēl nepieciešams veikt sabiedrības izglītošanā, lai atkritumus cilvēki izmestu tam paredzētajās vietās, kā arī parādītu lietu pielietojamību netradicionālā veidā izveidojot izglītojošu un fiziskās prasmes attīstošu instalāciju “Augstāk par zemi”. - projekts uzsākts plānotajā laikā (aprīļa sākumā); - noslēgti 2 pakalpojuma līgumi: par projekta vadīšanu un tehnisko darbu veikšanu; - atkritumu vākšanas akcijas laikā savāktas 10 – 20 vienības liela izmēra atkritumu (sadzīves tehniku, mēbeles u.tml.); vienības apstrādātas un sagatavotas instalācijas veidošanai; - izstrādāts instalācijas – šķēršļu takas izveides projekts, veikts saskaņojums ar pašvaldību; - veikti teritorijas labiekārtošanas darbi: uzstādīti soliņi (1-2gb.), atkritumu urnas (2 gb.), norādes zīmes (pēc projekta); informatīvie stendi (pēc projekta); - sagatavoti un izplatīti sekojoši informatīvi materiāli: 2-3 sludinājumi laikrakstā; 10-15 plakāti/afišas; 500- 800 skrejlapas; - objekta izveidē piedalījušās vismaz 30 ģimenes; - instalāciju objekts atklāts 5. jūnijā, atklāšanas pasākumā piedalījušies 100 cilvēki; - publicētas vismaz 5 ziņas medijos un 10-12 ziņas biedrības sociālajos tīklos; - vasaras sezonā informācijas par objektu pieejama Tūrisma informācijas centrā, kafejnīcās un citās publiskās vietās.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 28.08.2015
Īstenotājs Cēsu Jaunā skola
Cēsis, Ziemeļu iela 16, LV-4101
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.