Meža draugu saiets Žīguru meža labumu ciemā

Reģ Nr. 1-08/551/2014

Projekta mērķis

Organizēt publisku pasākumu videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai „Meža draugu saiets Žīguru Meža labumu ciemā” par dabas, resursu ilgtspējīgas izmantošanas jautājumiem Ziemeļlatgales novadu jauniešiem un pieaugušajiem, kas ļaus caur aktīvu un radošu darbību dabas un vides izzināšanā motivēt līdzatbildīgam dzīvesveidam, lai iedrošinātu katru būt atbildīgam par savu dzīvesveidu, vides saglabāšanu un atbildīgu vides izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Projekta uzdevumi

Galvenais publiskā pasākuma uzdevums –popularizēt videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, izzinot un iepazīstot meža lomu un tā iespējas ikviena cilvēka dzīvē. Uzdevumi: • Organizēt floristu plenēru „Ir mežā ierakstīts ir viss…” (J.Irbe), kura laikā floristu vadībā ikviens interesents iemācīsies izmantot mežā atrodamos materiālus dažādām kompozīcijām. • Novadīt ekskursijas izziņas takā, kurās būs iespējams izzināt, saklausīt, saredzēt... Mežu un tā iemītniekus. • Rīkot radošās darbnīcas, kurās būs iespējams darboties ar videi draudzīgiem, ilgtspējīgiem materiāliem, atrast pielietojumu otrreizēji izmantojamajiem materiāliem, bagātināt sajūtas. • Dot iespēju izvingroties mežaini sportiskās dabai draudzīgās aktivitātēs, tādējādi atbalstot aktīvu brīvā laika pavadīšanu. • Dažādot Meža muzeja iepazīšanas iespējas muzeja eksponātiem dodoties dabā. • Organizēt foto izstādi „Tikai skudru nesamin...” par dabas brīnumiem un neatkārtojamību. • Iepazīstināt ar meža dāvātajiem labumiem – čiekuru, liepu pumpuru, skuju ievārījumu degustēšana u.c. • Organizēt kopīgu Meža dziesmu dziedāšanu, zupas vārīšanu, kā arī vēl citas aktivitātes.

Projekta rezultāti

• Vismaz 130 sabiedrības locekļi pavadījuši vienu dienu brīvā dabā piedaloties dažādās saturīgās un veselīgās videi draudzīgās aktivitātēs. • Floristi iemācījušies ieraudzīt vides, meža estētiskās vērtības, attīstījuši prasmi izmantot videi draudzīgus materiālus skaistuma radīšanā; izveidoti vismaz 20 dabas materiālu paklāji, kas rotās Žīgurus ilgāku laiku. • Izziņas takā gida vadībā devušies aptuveni 45 interesenti, kas vērojuši, ieklausījušies, mācījušies sasmaržot, sagaršot mežu. • Četrās radošajās darbnīcās („Spēka poga”, „Meža radību darbnīca”, „Vecu lietu jaunā dzīve”, „Sajūtu darbnīca”) piedalījušies 25 – 50 dalībnieki katrā, izgatavojot kādu noderīgu aksesuāru vai interjera priekšmetu no dabai draudzīgiem materiāliem. • Sportisko aktivitāšu vismaz 50 dalībnieki būs sev un videi draudzīgā veidā attīstījuši veiklību, uzmanību, prasmi sadarboties. • Vismaz 10 fotogrāfi parādīs savu dabas redzējumu aptuveni 50 fotogrāfijās; izstādi pasākuma laikā un vēlāk apmeklēs vismaz 200 skatītāji – pagasta iedzīvotāji un viesi. • Radīto darbu skatītājiem veidojas izpratne par meža vērtībām un to izmantošanu ikdienā, par saudzīgu izturēšanos mežā. Darbus redzēs ne tikai tie, kuri piedalīsies publiskajā pasākumā, bet visi Žīguru vasaras ciemiņi un tūristi, jo floristikas darbi būs apskatāmi iebraucot Žīguros pie pagasta robežas, bet fotoizstāde – Žīguru kultūras namā. Fotoizstāde vēlāk tiks piedāvāta kā ceļojošā izstāde.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Virica
Žīguru pag., Žīguri, Skolas iela 24,
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.