• Sākums >
  • Ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Doles salas dolomīta atsegums” un Daugavas krasta attīrīšana un pieejamības uzlabošana.

Ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Doles salas dolomīta atsegums” un Daugavas krasta attīrīšana un pieejamības uzlabošana.

Reģ Nr. 1-08/54/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Daugavas krastu pieejamības uzlabošana Sausajai Daugavai Daugavas muzeja teritorijā un piekļuves nodrošināšana Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājamam biotopam “Doles salas dolomīta atsegums”. Ilgtermiņa: Ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Doles salas dolomīta atsegums” saglabāšanas un uzturēšanas nodrošināšana.

Projekta uzdevumi

1. Attīrīt Sausās Daugavas krastu Doles salas dolomīta atseguma teritorijā (1000 m2). 2. Izbūvēt grants celiņu gar Daugavas krastu uz Doles salas dolomīta atsegumu (100 m2).

Projekta rezultāti

Attīrītais Daugavas krasts un izbūvētais celiņš gar Daugavas krastu ļaus apmeklētājiem patstāvīgi un visos gadalaikos piekļūt gan Sausajai Daugavai, gan nodrošinās Daugavas krastā esošo dabas vērtību aizsardzību un saglabāšanu. Attīrītā Daugavas krasta un celiņa turpmāku uzturēšanu vismaz turpmākos 5 gadus veiks Salaspils novada pašvaldības iestāde “Daugavas muzejs”, regulāri nodrošinot nepieciešamos pļaušanas un kopšanas pasākumus. Salaspils novada pašvaldības ieskatā papildus līdzekļi projekta ietvaros attīrītā dolomīta atseguma un izbūvētā grants celiņa uzturēšanai būs nepieciešami ļoti minimāli un tie būs saistīti tikai ar Daugavas krasta apauguma atjaunošanās nepieļaušanu (regulāri uzturēšanas darbi -jauno krūmu un koku dzinumu likvidēšana).

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 01.10.2018
Īstenotājs Salaspils novada dome
Salaspils, Līvzemes iela 8, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 11 950.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 635.98 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.