• Sākums >
  • Vadlīniju izstrāde īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai un apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanai

Vadlīniju izstrāde īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai un apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanai

Reģ Nr. 1-08/54/2010

Projekta mērķis

Sagatavot vadlīnijas biotopu apsaimniekošanai un apsaimniekošanas efektivitātes izvērtēšanai

Projekta uzdevumi

1. Izveidot speciālistu darba grupas, kur iesaistīti Vides ministrijas iestāžu, pašvaldību, nozares nevalstisko organizāciju, meža īpašnieku un lauksaimniecības apvienību pārstāvji. 2. Izvērtēt īpaši aizsargājamos biotopus, izdalot tos biotopus, kuru saglabāšanai nepieciešams veikt neatliekamus apsaimniekošanas pasākumus. 3. Izvērtēt spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē izvēlēto īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanu. 4. Sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai izvēlēto īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošana kļūtu efektīvāka. 5. Sagatavot vadlīnijas izvēlēto īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai un apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanai. 6. Sagatavot vadlīnijas izvēlēto īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanai. 7. Publicēt vadlīnijas Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā internetā.

Projekta rezultāti

Daudzpusīgi izvērtēta līdzšinējā pieredze un vajadzības izvēlēto īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanā. Vadlīnijas veicinās zemju īpašnieku izpratni par ieteicamākajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī ļaus novērtēt veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti. Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2011
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 15 367.02 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 367.02 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.