Izvēle 21 - sabiedriskā kampaņa atbildīgai klimata rīcībai

Reģ Nr. 1-08/547/2014

Projekta mērķis

Aktualizēt klimata pārmaiņu jautājumu Latvijas sabiedrībā, kā arī nepieciešamību individuālai rīcībai un sabiedrības iesaistei klimata politikā brīdī, kad pasaules uzmanības centrā ir globāli centieni vienoties par konkrētām nākotnes rīcībām klimata pārmaiņu ierobežošanai.

Projekta uzdevumi

- Veicināt izpratni Latvijas sabiedrībā par klimata pārmaiņām, to dažādo ietekmi un Latvijas kontekstu; - Veicināt sasaisti starp zināšanām un izpratni par klimata pārmaiņām ar konkrētu rīcību un dzīvesveida izvēlēm; - Atspoguļot klimata politikas norises un demonstrēt sabiedrības un indivīdu lomu; - Aktualizēt klimata pārmaiņu tematiku kopsakarībās ar veicamajiem adaptācijas un piemērošanās pasākumiem; - Aktualizēt starppaaudžu atbildības dimensiju diskusijās par klimata politikas nākotni; - Interaktīvi iesaistīt sabiedrību klimata rīcībā un sabiedrības spiediena veidošanā ambiciozas vides politikas izveidei; - Nodrošināt ieinteresēto indivīdu līdzdalību videi draudzīgas klimata politikas veidošanā

Projekta rezultāti

- 1 kampaņas atklāšanas preses konderence (vismaz 10 mediju un sadarbības organizāciju pārstāvju līdzdalība); - 3 informatīvā satura un aktivitāšu programmas (1) pirmsskolas un sākumskolas auditorijai; 2) Pamatskolas vecuma auditorijai; 3) vidusskolas un studentu vecuma auditorijai); - Kampaņas tēla līdzdalība > 10 publiskajos pasākumos, - Kampaņas tēla līdzdalība > 10 skolu vizītēs pasākumos, dalībnieku skaits > 2000; - 8 video materiāli; - 1 sabiedrības mobilizācijas aktivitāšu sagatavošanas pasākums; dalībnieku skaits > 90; - Sabiedrības mobilizācijas aktivitātes vietējā līmenī > 40; - 1 Sociālā kampaņa (100 sociālās reklāmas stendi pilsētvidē);

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.