Meža dienu un starptautisko koka automašīnu sacensību organizēšana Kārķu pagastā

Reģ Nr. 1-08/543/2014

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības (visu paaudžu) līdzatbildību un līdzdarbību vides sakārtošanā un rosināt sapratni, ka sabiedrības darbība tieši ietekmē vidi, kurā sabiedrība dzīvo un atpūšas.

Projekta uzdevumi

• Apkārtējās vides un dabas vērtību iepazīšana un izpēte. • Speciālistu ( entomologa, botāniķa, arboristu, Latvijas Amatniecības kameras speciālistu un Latvijas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes pasniedzēju) piesaiste izpētē un pasākumu organizēšanā. • Radošo darbnīcu “Zaļais koks”, “Aļņa namiņš”, izveide. • Meža Binokļa izgatavošana Lustiņdruvas dabas takā, pa kuru veroties var ieraudzīt dažādas dabas vērtības. • Vēja klavieru izgatavošana Lustiņdruvas takā, izmantojot materiālus no dažādiem kokiem, tādējādi iepazīstinot sabiedrību ar koku izskata un skaņu un īpašību daudzveidību. • Pasākuma laikā izgatavoto lietu izstādes organizēšana • Koka auto, kas gatavoti tikai no dabas materiāliem, sacensību organizēšana. • Informatīvu stendu izgatavošana, kurā apkopota Meža dienu laikā kopā ar speciālistiem izpētītā informācija

Projekta rezultāti

• Vairāk kā 550 cilvēkiem, piedaloties Kārķu Meža dienu pasākumā un koka auto sacensībās, veicināta izpratne par vidi, kurā dzīvojam un veicināta apziņa, ka katrs ar savu rīcību un visi kopā var pozitīvi ietekmēt vidi. • Pasākuma kvalitatīvu norisi nodrošina profesionāla vadītāja, 4 profesionālu speciālistu piesaiste • Profesionāla pasākuma apskaņošana nodrošina vieglu un patīkamu informācijas uztveri vairāk nekā 550 pasākuma dalībniekiem • Izgatavots Lustiņdruvas takā 1 Meža Binoklis un 1 Vēja Klavieres, kas padara dabas taku daudzveidīgāku ar dabas izziņas objektiem • Izgatavotas 4 informatīvi stendi, kurās apkopota informācija par augu daudzveidību Ķires upes krastā un Lustiņdruvā, informatīvs stends pie Kukaiņu viesnīcas par tajā mītošajām kukaiņu sugām, informatīvas zīmes pie Meža Telefona un Vēja Klavierēm – instrukcijas kā sarunāties pa Meža Telefonu un kā spēlēt Vēja Klavieres

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.08.2015
Īstenotājs Ugunspuķe
Valkas novads, Kārķu pagasts, "Ausmas", LV-4716
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.