“Dzīvo zaļi un atbildīgi”

Reģ Nr. 1-08/542/2014

Projekta mērķis

Pakalpojuma - “Dzīvo zaļi un atbildīgi” – mērķis ir rīkot interaktīvus pasākumus Kurzemes reģionā, kas motivētu un veicinātu tuvākā un tālākā nākotnē sabiedrības vides izglītību un audzināšanu. Lai to īstenotu, tiks izstrādāti un īstenoti pasākumi sākumskolas (1.- 4.klase), pamatskolas (5.-9.klase) un vidusskolas (10.-12.klase) izglītojamiem, lai veicinātu interaktīvā un izglītojošā veidā to interesi par “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu. Proti, par atjaunojamo energoresursu izmantošanu un otrreizējās pārstrādes procesu. Tāpat tiks izstrādāta interaktīva mājas lapa, kurā būs iespēja Latvijas reģiona skolēniem, pedagogiem un visai sabiedrībai izzināt aktuālos vides jautājumus Latvijā, kas veicinātu domāt un rīkoties dabai draudzīgi, nekaitējot videi, kurā viņi dzīvo.

Projekta uzdevumi

Tiks izstrādāts interaktīvo pasākumu apmeklējumu plāns, rīkojot Kurzemes reģionā 9 (deviņus) apmeklējumus. Vienas grupas apmeklējums būs ne mazāk kā 20 (divdesmit) dalībnieki. 2.3.2. No katras vecuma grupas (sākumskolas (1.- 4.klase), pamatskolas (5.-9.klase) un vidusskolas (10.-12.klase)), tiks organizēti 3 (trīs) pasākumi, t.i. no sākumskolas pasākumu apmeklēs trīs klases, no pamatskolas – trīs klases, kā arī no vidusskolas aktivitātēs iesaistīsies trīs grupas no Kurzemes reģiona. 2.3.3. Tiks nodrošināts, ka viens pasākums (ietverot gan prezentāciju un ekspertu uzstāšanos, gan praktisku līdzdarbošanos tehniski radošajās darbnīcās) ilgs ne mazāk kā 2 (divas) astronomiskās stundas. 2.3.4. Aktivitātes ietvaros apmeklētāji tiks iepazīstināti ar prezentāciju par “zaļo dzīvesveidu”, proti, kādas aktivitātes tas sevī ietver, un sekām, ko neapdomīgs dzīvesveids nodara videi. 2.3.5. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināts moderatora, interaktīvo nodarbību vadītāja un eksperta klātesamība pasākumos. 2.3.6. Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” segs visiem apmeklētājiem maksu par tehniski radošajām darbnīcām un segs izdevumus par prezentāciju materiālu sagatavošanu. 2.3.7. Tiks sagatavotas apmeklējuma programmas, uzaicinājumi dalībniekiem, kā arī dalībnieku uzskaites lapas un anketas. Katrā pasākumā tiks nodrošināta apmeklētāju uzskaite un anketēšana. 2.3.8. Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” nodrošinās katrai apmeklētāju grupai darboties tehniski radošajā darbnīcā, kas katrai vecuma grupai būs cita – atbilstoša vecuma grupai. 2.3.9. Dalībnieki, kuri apmeklēs pasākumu “Dzīvo zaļi un atbildīgi”, tiks izvēlēti pēc nejaušības principa, sazinoties ar konkrētā skolas vadību un piedāvājot šādu iespēju. 2.2.10. Dalībniekiem tiks nodrošināts, ka pasākumi notiks Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentra” telpās. 2.3.11. Papildus publiskajiem pasākumiem, tiks izveidota interaktīva mājas lapa, kuru varēs apmeklēt visi Latvijas iedzīvotāji. Mājas lapā tiks atspoguļota informācija par “zaļā” dzīvesveida aktuālajām problēmām un kā tās novērst. Tāpat mājas lapā tiks piedāvāta interaktīva spēle par atkritumu šķirošanu un zaļās pēdas tests. 2.3.12. Tiks sagatavotas un publicētas preses relīzes vietējos plašsaziņas līdzekļos. 2.3.13. Noslēgumā nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” sagatavos noslēguma saturisko atskaiti, ietverot apmeklējumu programmas, informāciju par apmeklētāju skaitu un dalībnieku anketām, kā arī apkopojumu par publikācijām vietējos plašsaziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Paredzams, ka projekta ietvaros dalībnieki, caur praktisku līdzdarbošanos izglītosies, izklaidēsies un aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīs laiku. Projekta noslēgumā tiks apkopotas bērnu un jauniešu aizpildītās anketas, lai novērtētu pasākumu lietderību. Plānots, ka kopā tiks aizpildītas vismaz 80% no kopējā anketu skaita. Savukārt, pasākumos plānots, ka tos apmeklēs vismaz 180 bērnu un jauniešu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Ventspils Augsto tehnoloģiju 1, Ventspils Augsto tehnoloģiju 1, LV-3602
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.