Pārmaiņu pilsēta - Madona

Reģ Nr. 1-08/540/2014

Projekta mērķis

Projekta “Pārmaiņu pilsēta - Madona” mērķis ir Madonas novada jauniešos (13-30) atgriezt sasaisti ar dabu un sevi kā dabas un vides daļu, kas lielā mērā ir zaudēta tehnoloģisko iespēju dēļ. Kampaņveidīgi izglītojot jauniešus par videi nozīmīgīem jautājumiem, kā arī veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, viņos attīstīt atbildības sajūtu par savu veselību un apkārtējo vidi, kas tieši ietekmē viņu labbūtību, pašrealizāciju un iespējas dzīvē un vēlmi palikt konkrētajā reģionā - jo viens atbildīgs, par sevi rūpējošs un pašapzinīgs jaunietis var iedvesmot citus uz līdzīgām aktivitātēm un panākt izmaiņas domāšanā.

Projekta uzdevumi

1.) Izveidot 5 cilvēku - speciālistu - darba grupu, kas vēlāk varēs apmācīt un dot ieteikumus jauniešiem - zaļajiem vēstnešiem - par dažādām tēmām - vides aizsardzība, dabas resursu taupīšana, lietu otrreizēja pārstrāde, fiziskās un garīgās veselības nozīme personas pilnvērtīgā attīstībā. 2.) Izsludināt pieteikšanos Madonas novada jauniešu vidū uz iespēju iziet apmācības un kļūt par zaļajiem vēstnešiem savās dzīves vietās. 3.) Veikt zaļo vēstnešu apmācību jau minētajās speciālistu tēmās, lai jaunieši apjaustu atbildības par sevi, savu veselību un apkārtējo vidi nozīmi. Ar iegūtajām zināšanām un resursiem jaunieši dodas uz savām dzīves vietām. 4.) Divu mēnešu garumā jaunieši savās dzīves vietās izglīto vietējos iedzīvotājus - skolās, ģimenēs, bērnu un jauniešu centros. Projekta realizētāji veic jauniešu darba koordinēšanu un nodrošina ar aktuālajiem materiāliem un palīdz izveidot un novadīt viņu iecerētos pasākumus. 5.) Izveidot lapas sociālajos tīklos (www.facebook.com, www.draugiem.lv, www.twitter.com), kur tiek veikta informācijas apmaiņa starp projekta realizētājiem, darba grupas speciālistiem un jauniešiem. Var sekot līdzi aktivitāšu, eksperimentu un pasākumu norisei. 6.) Jaunieši veic eksperimentus, lai spētu salīdzināt kā mazas izmaiņas ikdienā var ietekmēt dabas resursu patēriņa samazinājumu. Ar iegūtajiem rezultātiem tiek iepazīstināti visi projektā iesaistītie. 7.) Tiek rīkots velo mēnesis, lai pievērstu uzmanību gan katra indivīda veselībai un aktīva dzīvesveida nozīmībai, kā arī gaisa kvalitātes uzlabošanai un globālo sasilšanu veicinošajiem iemesliem. Tā ietvaros tiek rīkots konkurss par labāko fotoattēlu vai video, kas apliecina ikdienas velosipēda izmantošanu savās gaitās. 8.) Kampaņas norise un iegūtie rezultāti tiek apkopoti video materiālā, kas būs publiski pieejams visiem interesentiem. 9.) Tiek rīkots noslēguma pasākums, kurā zaļie vēstneši prezentē projektā iegūtās zināšanas un informē par savu aktivitāti pārējos jauniešus.

Projekta rezultāti

1) Kvalitatīvi realizēts projekts, 1 gab. Informācijas avoti- projekta starpposma un noslēguma ziņojumi. 2) Izveidota projekta darba grupa 5 speciālistu sastāvā. Informācijas avoti - biedrības iekšējā dokumentācija, iesniegtie starpposma un noslēguma ziņojumi, līgumi. 3) Izveidota “Zaļo vēstnešu” grupa 30. cilvēku sastāvā. Informācijas avoti - biedrības iekšējā dokumentācija, pasākuma dalībnieku saraksti, lekciju plāni, foto materiāli, publikācijas par auditorijas piesaistes pasākumiem. 4) Notikušas 2 darba grupas tikšanās, piedalījušies 5 darba grupas pārstāvji. Informācijas avoti - dalībnieku saraksti, darba kārtības, tikšanās protokoli, darba uzdevumu vadlīnijas, fotoattēli. 5) Notikušas 2 darba grupas un “Zaļo Vēstnešu” tikšanās, piedalījušies 30 jaunieši un 5 darba grupas pārstāvji. Informācijas avoti- dalībnieku saraksti, darba kārtības, tikšanās protokoli, darba uzdevumu vadlīnijas, fotoattēli. 6) “Zaļo vēstnešu” organizētos pasākumos piedalījušies vismaz 500 dalībnieki. Īstenots kampaņas akcija, maijs - velo mēnesis 1 gab. Informācijas avoti- dalībnieku saraksti, foto materiāli, projekta starpposma un noslēguma ziņojumi. 7) Norisinājies projekta noslēguma pasākums - 40 dalībnieki. Informācijas avoti - Projekta publicitātes pasākumi, foto materiāli, publicitātes pasākumu apmeklējums, atsauksmes presē par šiem pasākumiem. 8) Izstrādāts kampaņas “Pārmaiņu pilsēta - Madona” Facebook.com un Twitter.com konti - 1.gab. 9) Izsūtītas preses relīzes un sagatavotas publikācijas - 4 gab. Informācijas avoti- preses izdevumu, interneta vietņu apskate. 10) Izgatavots projekta videomateriāls - 1.gab. Informācijas avots - sagatavotais video materiāls

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Pie Kraujas
Madona, Ausekļa iela 6, LV-4801
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.