• Sākums >
  • Kampaņa “Atpūšos Atbildīgi” - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana

Kampaņa “Atpūšos Atbildīgi” - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana

Reģ Nr. 1-08/53/2016

Projekta mērķis

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilglaicīgu cilvēka un vides kopā pastāvēšanu, ir vitāli nozīmīgi uzlabot atkritumu radītāju - Latvijas sabiedrības - šķirošanas prasmes un zināšanas. Šim mērķim kā pamatnostādne tiek izvirzīta Eiropā un pasaulē šobrīd aktuālā cikliskās ekonomikas iestrādne: “ražo - lieto - šķiro/pārstrādā - lieto atkal”. Lai sasniegtu ilglaicīgus rezultātus, projekta ietvaros tiks uzrunāti un iesaistīti, potenciālāko un pretimnākošāko sabiedrības daļu: jauniešus un ģimenes. Lai piesaistītu un noturētu izvirzītās mērķauditorijas uzmanību, ir izvēlēti vairāki 2016. gada vasarā paredzētie publiskie pasākumi Rīgā, Kurzemē un Vidzemē, kuru ietvaros projekta aktivitāšu norises laikā cilvēki tiks aicināti šķirot izlietotos vienreizlietojamos traukus (PoliPropilēna glāzītes) un iegūto materiālu iesaistīt ilgtspējīgajā ciklā, papildinot to ar atraktīvu “JUNK ART” (atkritumu mākslu) atkritumu šķirošanas starpposmu, kas radīs pozitīvu iespaidu šķirošanas kultūras attīstībā un veicinās cilvēku izpratni par atkritumu nozīmi, kā arī labvēlīgi un radoši ietekmēs kompetenču celšanu daudzveidīgu neorganisko atkritumu (plastikātu) lietošanas un pārstrādes kultūrā, motivējot cilvēkus iesaistīties atkritumu radīšanas/šķirošanas procesos un veicinātu sabalansētas un atbildīgas atpūtas kultūras veidošanos.

Projekta uzdevumi

1. Gan klātienē, gan neklātienē, izmantojot sociālos tīklos un masu medijus, vērst sabiedrības uzmanību uz ikdienā un atpūtas pasākumos izlietoto PoliPropilēna un polistirola daudzumu, un tā ietekmi uz vidi, vienlaicīgi informējot par to otrreizējām pielietošanas iespējām, ko piedāvā aprites ekonomikas cikls “ražo- lieto- šķiro/pārstrādā - lieto atkal”. 2. Motivēt pareizi šķirot atkritumus. 3. Organizēt ikmēneša informatīvos pasākumus visa projekta norises laikā - sagatavot un novadīt 3 meistarklases RTU, RISEBA un LU studentiem. 4. Radīt instalāciju sēriju “Live Stream” Salacgrīvas festivālu “Postivus”, “Laba daba” Ratniekos un Rojas Zvejnieksvētki”, lai tādējādi radoši, interaktīvi un mērķtiecīgi klātienē vērstu festivāla dalībnieku uzmanību uz projektā aktualizēto vides problēmu. 5. Izveidot video materiālu par kampaņu “Atpūšos atbildīgi”- Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana, kas paredzēta ievietošanai sociālajos tīklos, kā arī materiāls translēts Lattelecom pārraides ciklā – TV 360 “Domnīcās”, tādējādi aptverot iespējami plašāku neklātienes auditoriju. 6. Pamatojoties uz biedrības biedru un sadarbības partneru SIA “ECO Baltia Vide” līdzšinējo pieredzi, sagatavot informatīvi izglītojošos izdales materiālus un elektronisku informāciju par aprites ekonomikas ciklu plastmasas izstrādājumiem, t.sk. PoliPropilēnam. 7. Izstrādāt pašnovērtējumu par kampaņas “Atpūšos atbildīgi” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta rezultāti

1. Vērsta sabiedrības uzmanība uz pieaugošo ikdienā tik ērti un plaši izmantoto plastmasas vienreizlietojamo trauku patēriņa apjomu lielākajos Latvijas brīvdabas festivālos -Rojas Zvejnieksvētki, Postivus Salacgrīvā un Laba daba Ratniekos. Nosvērts izmantoto plastmasas glāzīšu apjoms kg katra festivāla ietvaros. 2. Attīstīts biedrības “AKA Latvia” profils sociālajā tīklā Facebook, lai informētu par plānoto kampaņu “Atpūšos atbildīgi”, saīsinot informācijas aprites laiku. Kurā atkritumu apsaimniekošanas interesenti varēs iepazīt efektīvākās atkritumu šķirošanas metodes un inovatīvus PoliPropilēna pārstrādes veidus. Sociālajos tīklos Twitter un Instagram ieraksti no pasākuma norises vietas, lai iepazīstinātu sekotājus ar aktuālo, paralēli notiekošu un mudinātu pievienoties akcijā. Fiksēts sociālo tīklu lapu sekotāju skaits pirms kampaņas uzsākšanas un kampaņas noslēgumā, izvērtējot sekotāju pieaugumu kampaņas ietvaros. Plānotais sekotāju skaits - 2000 cilvēku. 3. Sasniegta plaša mērķauditorija dažādās vecuma grupās gan klātienē, uzrunājot un iesaistot festivālu apmeklētājus, gan neklātienē, izmantojot sociālos tīklus un masu medijus sabiedrības informētībai par vides kvalitātes saglabāšanas iespējām un to nozīmību ilgtermiņā. Auditorijas sasniegšanai izmantoti dažādi kanāli un veidi. Aptvertā auditorija - kampaņas tiešie dalībnieki - 300 +; Meistarklašu dalībnieku skaits - 90 Video skatījumu skaits - 5000 Facebook, Twitter, Instagram sekotāju skaita pieaugums - 2000 Lattelecom TV 360 “Domnīcu” skatījumu skaits- kopā 3 domnīcas, 8000 skatījumi katrai domnīcai 4. Video materiāla izveide, kas tiks ievietots sociālajos tīklos, kā arī translēta Lattelecom pārraides ciklā – TV 360 “Domnīcas”, tādējādi aptverot plašāku auditoriju un dažādas vecuma grupas. Video materiāls - ilgums aptuveni 80 minūtes 5. Polipropilēna nodošana otrreizējai pārstrādei, parādot sabiedrībai praktisku un reālu aktuālās vides problēmas risinājumu kampaņas norises ietvaros. 1 tonna, t.i., apmēram 140 000 glāzīšu. 6. Sagatavots informatīvi izglītojošs materiāls par PoliPropilēna atkritumu šķirošanu un tālāko pārstrādi (aprites ekonomikas cikls) elektroniskā un papīra formātā, norādot šķirošanas un pārstrādes nozīmīgumu ilgtermiņā. Elektroniskais materiāls būs pieejams AKA facebook lapā, akcijas titullapā (landing page). Izdrukas materiāli - 2000 gabali.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2016
Īstenotājs AKA Latvia
Rīga, E.Smiļģa iela 23-3, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 11 325.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 485.11 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.