Ilgtspējīgas un videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas informatīva kampaņa Dienvidkurzemē

Reģ Nr. 1-08/539/2014

Projekta mērķis

Mērķis ir sniegt Latvijas (īpaši – Dienvidkurzemes) reģiona iedzīvotājiem zināšanas un prasmes videi draudzīgu ikdienas paradumu izkopšanai, īpaši akcentējot vidi saudzējošu atkritumu šķirošanas paradumu ieviešanu sabiedrībā, kas ļaus ātrāk un efektīvāk ieviest ilgtspējīgu, Eiropas Savienības vides politikas standartiem atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas praksi ne tikai administratīvām metodēm, bet ar pašu iedzīvotāju atbalstu, izpratni un līdzdalību.

Projekta uzdevumi

Informēt iedzīvotājus par novitātēm Dienvidkurzemes reģiona atkritumu saimniecībā. 2) Sniegt operatīvu informāciju par atkritumu šķirošanas iespējām reģionā. 3) Veidot izpratni, kādēļ atkritumu šķirošana ir būtiska un kādus ieguvumus sniedz iedzīvotājiem katram atsevišķi un sabiedrībai kopumā. 4) Samazināt apkārtējās vides piesārņojuma līmeni, informējot iedzīvotājus par iespējām atbildīgi rīkoties ar radītajiem atkritumiem, par nepareizu darbību izraisītajām sekām un riskiem. 5) Veicināt saudzīgu attieksmi pret dabu.

Projekta rezultāti

Kampaņā iesaistītas vismaz 700 personas un/vai saimniecības, kas ir pasākuma tiešā mērķauditorija 2) Nodrošinātas 10 testa atkritumu šķirošanas vietas saimniecībās vai mājsaimniecībās 3) Realizēta vismaz 1 publiska klātienes aktivitāte – informēšanas diena Liepājā 4) Nodrošināti vismaz 2 video sižeti pieejami jebkuram interesentam interneta vietnēs

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs KBI (Zaļo Tehnoloģiju Klasteris)
Graudu iela 17/19-2, Liepāja, Graudu iela 17/19-2, Liepāja, LV-3401
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.