"Vide un Tu"

Reģ Nr. 1-08/534/2014

Projekta mērķis

Izveidot multimediālu izstādi "Vide un Tu", lai nostiprinātu skolas vecuma bērnu izpratni par ikdienā lietojamu produktu un preču dzīves ciklu, veicinātu pozitīvu un vidi saudzējošu ieradumu veidošanos, kā arī veicinātu individuālu cēloņa- seku sakarību izpratni un atbildību par apkārtējo vidi un tās tīrību. Lielākā daļa vides akciju ir kampaņveidīgas – tās dod būtisku ieguldījumu sabiedrības apziņas „pamodināšanā”.

Projekta uzdevumi

Piedāvāt un organizēt Latvijas skolu klases kolektīviem informatīvi izklaidējošu ceļojošo izstādi, lai sekmētu jauniešu izpratni par vides un dabas aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot preču un produktu dzīves ciklam, atkritumu šķirošanai un otrreizējai resursu pārstrādei, sekmējot skolēnu vispusīgu izglītošanu un praktiskās iemaņas šādās jomās: 1. Videi draudzīgi ikdienas paradumi 2. Pamatnoteikums: atkritumu vieta –tvertnē! 3. Ejam soli tālāk: atkritumu šķirošana 4. Kāds labums no atkritumu otrreizējās izmantošanas 5. Planētas resursu taupīšana – ko tas nozīmē 6. Ekoloģiskās pēdas nospiedums – kas tas ir

Projekta rezultāti

Lai fiksētu projekta rezultātus, apmeklētāju grupas tiks anketētas pirms un pēc izstādes apmeklējuma. Īpaši plānots strādāt ar tām skolām un klašu grupām, kuras vēl nav iesaistījušās regulāros vides projektos un neīsteno intensīvu vides izglītošanas programmu. Projekta rezultātus plānots apkopot katra mēneša un katra gada griezumā, tādējādi dodot iespēju novērot arī potenciālo korekciju ar citām vides akcijām un kampaņām, kā arī sasaisti ar mācību programmu skolās.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
Cēsis, Cēsu novads, J.Poruka iela 8, LV-4101
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.