Latgales reģiona iedzīvotāju ekoloģiskās kultūras (eco-friendly) līmeņa testēšana

Reģ Nr. 1-08/532/2014

Projekta mērķis

• Paaugstināt Latgales reģiona iedzīvotāju ekoloģisko zināšanu līmeni, lai viņu dzīvesveids kļūtu „zaļāks”, veselīgāks un lai uzlabotu viņu attieksmi pret dabu ekoloģijas problēmām. • Veidotu Latgales iedzīvotāju darbības pieeju, kas nav vienaldzīga pret ekoloģijas problēmām, uzlabotu ekoloģisko situāciju pilsētā, paaugstinātu pilsētas pieaugušo iedzīvotāju ekoloģisko zināšanu līmeni, audzinātu ekoloģisko kultūru un lietotu to praksē un ikdienas dzīvē.

Projekta uzdevumi

• Izveidot projekta mājas lapu, kurā tiks atainotas zaļā dzīvesveida pamatatziņas un notiks zaļā dzīvesveida propoganda, mājas lapā atspoguļotā informācija tiks izplatīta sociālajos tīklos. • Izstrādāt aptaujas lapu, lai varētu mērīt ekoloģiskās kultūras līmeni, izvietot aptaujas anketu mājas lapā, organizēt Latgales iedzīvotāju aptauju, aptaujas laikā organizēt konkursu par labāko zaļa dzīvesveida izpratni. • Apstrādāt aptaujas rezultātus, noteikt konkursa uzvarētājus, pēc aptaujas rezultātiem izstrādāt rekomendācijas lēmumu pieņemšanas uzlabošanai reģionālajā līmenī. • Organizēt konferenci, kuras gaitā tiks prezentēti socioloģiskā pētījuma rezultāti un notiks konkursa uzvarētāju apbalvošana. • Publicēt projekta mājas lapā informāciju par konkursa uzvarētāju apbalvošanu un socioloģiskā pētījuma prezentāciju.

Projekta rezultāti

• reģiona iedzīvotāju informatīvi metodoloģiskā nodrošinājuma sistēmas attīstību par ekoloģiskās kultūras un zaļā dzīvesveida problēmām (mājas lapas saturs, raksts presē); • ekoloģisko zināšanu propogandu visās reģiona iedzīvotāju vecumgrupās (reģistrācija saitā un apmeklētāju skaita reģistrācija ļaus spriest par ieinteresēto mērķauditorijas pārstāvju skaitu, aptaujas un konkursa dalībniekiem); • sniegs informāciju par Latgales iedzīvotāju ekoloģiskās kultūras līmeni (atskaite par socioloģoskā pētījuma rezultātiem tiks izvietota projekta saitā); • pilsētas iestāžu, uzņēmumu un citu organizāciju mijiedarbību ekoloģiskās audzināšanas un izglītošanas jautājumos;

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku Asociācija
Vienības ielā 13, Daugavpils, Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5401
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.