Meklējot zaļo PET!

Reģ Nr. 1-08/530/2014

Projekta mērķis

Rosināt Latgales reģiona jauniešus uz dabai labvēlīgu un “zaļāku” dzīvesveidu caur viņiem saistošām aktivitātēm, attīstot jauniešos pašiniciatīvu “zaļā” dzīvesveida praktizēšanai un popularizēšanai vienaudžu vidū, sekmējot viņu sadarbību.

Projekta uzdevumi

1. organizēt informatīvu un atraktīvu pasākumu – misiju „Meklējot zaļo PET!” Latgales reģiona jauniešiem, 2. aktualizēt vides aizsardzības jautājumus un veidot izpratni par plastmasas atkritumu, t.sk. PET pudeļu, kaitējuma nodarījumu videi, 3. mudināt misijas dalībniekus būt „videi draudzīgākiem”, organizējot PET pudeļu nodošanas punktu, 4. veicināt sadarbību starp Latgales reģiona pašvaldībām, to iedzīvotājiem par dabas aizsardzības jautājumu risināšanu.

Projekta rezultāti

• Organizēta misija “Meklējot zaļo PET!” 2015. gada 25. jūlijā Latgales reģiona bērniem un jauniešiem Daugavpils novada Višķu pagastā; • iesaistīti 130 Latgales reģiona jaunieši misijas “Meklējot zaļo PET!” aktivitātēs; • organizēts 1 PET pudeļu savākšanas punkts Daugavpils novada Višķu pagastā misijas “Meklējot zaļo PET!” ietvaros; • organizēta 1 šķēršļu trase misijas dalībniekiem; • novadīti 2 erudīcijas konkursi misijas dalībniekiem; • novadīta 1 radošā darbnīca misijas dalībniekiem par vides aizsardzības tēmu – par plastmasas atkritumu, t.sk. PET pudeļu, kaitējuma nodarījumu apkārtējai videi; • novadīta 1 radošā darbnīca “Laternu veidošana no PET pudelēm” misijas dalībniekiem; • sniegta informācija jauniešiem par iespējām šķirot atkritumus un būt “videi draudzīgākiem”, norādot pieejamos atkritumu (īpaši PET pudeļu) nodošanas vietas.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.08.2015
Īstenotājs Silenes stariņi
Skrudalienas pag., Daugavpils, Skolas iela 19, Silene, LV-5470
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.