• Sākums >
  • Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana

Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana

Reģ Nr. 1-08/52/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt Lilastes ezera un Dūņezera apsaimniekošanai nepieciešamo savienojuma tīrīšanu, lai nodrošinātu laivu izbraukšanas iespējas, paredzot niedru pļaušanu un niedru slīkšņu izvākšanu. Ilgtermiņa: Veikt ezera apsaimniekošanu un biotopu kopšanu, lai nepieļautu ezeru savienojuma aizaugšanu un nosprostojumu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma niedru pļaušanu ~200m garumā un ~20 m platumā, bet ne vairāk kā 4000m2 platībā un nopļauto niedru novietošanu krastā. 2.Veikt niedru slīkšņas izrakšanu un kanāla padziļināšanu ~100m garā posmā un ~15 m platumā, bet ne vairāk kā 1500 m2, un izraktās masas novietošanu krastā. 3. Veikt nopļauto niedru aizvešanu, paredzot tās pārvietot uz Ādažu novada centrālajās attīrīšanas iekārtās izbūvēto dūņu laukumu, kur paredzēta arī zaļo atkritumu kompostēšana. Pēc izraktās masas notecināšanas veikt tās daļēju izlīdzināšanu Ādažu novada domes īpašuma ietvaros, kā arī paredzēt dūņu izvešanu uz Ādažu novada centrālajās attīrīšanas iekārtās izbūvēto dūņu laukumu. Izraktās masas izlīdzināšana un aizvešana uz NAI, tai skaitā arī nopļauto niedru aizvešana uz NAI paredzēta kā komplekss darbs, mērvienība komplekts.

Projekta rezultāti

Turpmāk tiks sekots kanāla aizsērēšanas un aizaugšanas procesam, regulāri Saimniecības un infrastruktūras daļas darbiniekiem veicot ezeru apsekošanu. Lai nodrošinātu ezera aizaugšanas procesa ierobežošanu iespēju robežās, Ādažu novada dome izstrādājusi Lilastes ezera un Dūņezera apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumus, kuri pašlaik ir skaņošanā ar BIOR, pēc saskaņošanas paredzēts noteikumu projektus nosūtīt VVD uz saskaņošanu. Ezeru apsaimniekošanas pasākumus finansē un arī turpmāk paredz finansēt Ādažu novada dome kā ezera valdītājs.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Ādažu novada dome
Ādažu novads, Gaujas iela 33a,
Projekta kopējās izmaksas 20 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 045.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 045.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.