• Sākums >
  • Mobilās lietotnes Vides SOS pilnveidošana un popularizēšana

Mobilās lietotnes Vides SOS pilnveidošana un popularizēšana

Reģ Nr. 1-08/52/2016

Projekta mērķis

Ar mobilās lietotnes (aplikācijas) Vides SOS palīdzību popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un iesaistīt sabiedrību vides pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. Ar ērti lietojamu mobilo aplikāciju motivēt katra Latvijas iedzīvotāja atbildību un līdzdalību vides sakārtošanā un saudzēšanā. Veicināt pilsonisko apziņu un atbildību par vidi, kurā dzīvojam.

Projekta uzdevumi

1. Ar mobilās lietotnes Vides SOS palīdzību popularizēt pret vidi atbildīgu dzīvesveidu un stiprināt pilsoniski atbildīgu sabiedrību, kas iesaistās videi draudzīga dzīvesveida veicināšanā un pārkāpumu pret vidi novēršanā. 2. Papildināt aplikācijas pieejamību (pašreiz IOS, Android) ar Windows Phone platformu. Lai arī Eiropā Windows Phone lietotāju skaits nepārsniedz 3% no visiem viedtālruņu lietotājiem, Latvijā vēl joprojām ir ievērojams skaits šīs platformas lietotāju. 3. Izveidot un pārraidīt televīzijā divus atraktīvus un plašu sabiedrību uzrunājošus video klipus, kas popularizē videi draudzīgu dzīvesveidu un aicina iesaistīties vides pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. (Šie klipi aizstās esošo video klipu, kura uzdevums bija informēt par jaunu aplikāciju un veicināt lejupielāžu skaitu. Jauno video klipu uzdevums būs atgādināt par aplikāciju un sniegt padziļinātu informāciju par rīcību konkrētās situācijās – piem. atrodot nelegāli izvietotus zivju tīklus, pieķerot pārkāpuma vietā izberam būvgružus u.tml. Kā arī ar klipu palīdzību veicināt sabiedrības iesaisti nebūtisku pārkāpumu novēršanā pašu spēkiem, negaidot valsts un pašvaldības institūciju iesaisti). 4. Izveidot reklāmas banerus interneta vietnē Delfi.lv, ar kuru palīdzību informēt un izglītot iedzīvotājus par mobilās lietotnes Vides SOS iespējām un iesaisti vides pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. 5. Izveidot audio reklāmu un pārraidīt populārākajās raidstacijās, ar kuru palīdzību informēt un izglītot iedzīvotājus par mobilās lietotnes Vides SOS iespējām un iesaisti vides pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. 6. Izveidot preses maketus (reklāmas) un izvietot populārākajos laikrakstos un žurnālos, ar kuru palīdzību informēt un izglītot iedzīvotājus par mobilās lietotnes Vides SOS iespējām un iesaisti vides pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. 7. Lietotnes Vides SOS ziņojumu apstrādes funkcionalitātes uzlabošana, lai sniegtu iespēju lietot ziņojumu apstrādes sistēmu lietotājiem (organizācijām) ārpus VVD. Ņemot vērā, ka teju 62 % ziņojumu tiešā veidā neattiecas uz VVD kompetenci, nepieciešama ārpus VVD lietotāju apmācība, lai sekmētu ātrāku ziņojuma nodošanu pašvaldībām u.c. organizācijām, kā arī veicinātu ātrāku komunikāciju par ziņojuma apstrādi un atrisināšanu ar ziņojumu autoriem. 8. Uzlabojumi lietotnes Vides SOS mobilajā platformā. Šobrīd ar lietotnes palīdzību iespējams nosūtīt ziņojumu, taču nav iespējams lietot karti ar savu ziņojumu viedtālrunī, kā arī lasīt VVD u.c. organizāciju komentārus – tos ziņotājs saņem atsevišķā e-pastā. 9. Lietotnes Vides SOS pilnveidošana ar navigatoru, kas būtiski atvieglotu VVD inspektoru darbu dodoties Vides SOS ziņojuma pārbaudē. Aplikācija aprēķinātu un rādītu reālajā laikā tuvāko un ātrāko ceļu inspektora nokļūšanai līdz vides pārkāpuma vietai.

Projekta rezultāti

1. Ar mobilās lietotnes Vides SOS palīdzību, vides jomā informēta un izglītota sabiedrība, kas aktīvi iesaistās vides problēmu, pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. Rezultāti izmērāmi ar aplikācijas lejupielādējumu skaitu un ar aplikācijas palīdzību Valsts vides dienestā saņemto un novērsto vides pārkāpumu statistiku. 2. Ar mūsdienās iedarbīgāko mediju – TV, radio un interneta palīdzību informēta, izglītota sabiedrība, kas ar mobilās lietotnes Vides SOS palīdzību iesaistās vides pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. Izmērāmie rezultāti – TNS reitingu dati par sasniegto mērķauditoriju. Projektā paredzētais video, audio un interneta reklāmu skaits sasniegs ievērojamu sabiedrības daļu – provizoriski 80 000 – 120 000 Latvijas iedzīvotāju. 3. Būtiski uzlabota VVD inspektoru darba ikdiena, lai pēc iespējas operatīvāk reaģētu uz ziņojumiem par vides pārkāpumiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Vides fakti
Rīga, Mālu iela 5, LV-1058
Projekta kopējās izmaksas 43 205.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 395.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.