• Sākums >
  • Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālās administrācijas un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai

Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālās administrācijas un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/52/2010

Projekta mērķis

Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību pilnvērtīgu un efektīvu, kā arī operatīvu darbību.

Projekta uzdevumi

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājām dabas teritorijām” 27.pantu, aizsargājamo teritoriju vides valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde. Lai sasniegtu projekta mērķus, paredzēts turpināt lietotu automobiļu nomu, lai realizētu kontroles un apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijas Republika ietvaros.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiktu nodrošināta Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību pilnvērtīga un efektīva darbība. Tiktu uzlabota Vašingtonas konvencijas (CITES) uzraudzības funkcijas, kā arī īpaši aizsargājamo dabas aizsardzības plānu izstrādāšanas un uzraudzības process.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 87 895.06 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 87 895.06 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 828.41 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.