Domāts - darīts - ietaupīts

Reģ Nr. 1-08/529/2014

Projekta mērķis

Veidot, uz patiesiem pētījumiem balstītu, informatīvi izglītojošu kampaņu par esošo pieredzi un sniedzamajiem rezultātiem, pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Kampaņas laikā tiks izglītota sabiedrība enerģijas taupības jomā sadzīves procesos, kā arī tiks informēta par energoefektivitātes sniegtajām priekšrocībām ilgtermiņā, tādējādi veicinot efektīvāku un videi draudzīgāku energoresursu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātu analīzi 100 renovētās daudzdzīvokļu ēkās visos (5) plānošanas reģionos. Šajās ēkās kompleksi energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi veikti laika posmā no 2008.gada un, kas pēc renovācijas ekspluatētas vismaz vienu apkures sezonu. Plānots apkopot datus par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem un sasniegto enerģijas ietaupījumu. Analizēt ēkās veikto energoefektivitātes risinājumu ietekmi uz enerģijas patēriņu pēc renovācijas. 2. Izveidot interaktīvu mājaslapas sadaļu biedrības mājaslapā (www.vert.lv), aktīvi komunicēt par projekta rezultātiem sociālajos medijos (lapa www.facebook.com; konts twitter.com, konts intsragam.com). Plānots izplatīt viegli uztveramu informāciju par energoefektīvu risinājumu ēkās ietekmi, izglītot par energoefektivitāti, enerģijas taupīšanas nozīmību, kā arī par iespējām iegūt ES fondu atbalstu ilgtspējīgiem risinājumiem energoefektivitātei. 3. Sagatavot izglītojošos materiālus par pieredzi un ieteikumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā, balstoties uz pētījuma rezultātiem, t.sk. 3000 informatīvus A4 formāta faktu lapas (3 veidi), nodrošinot šo materiālu izdali namu apsaimniekotājiem, piemēram, SIA „Latvijas namsaimnieks”, SIA „Talsu namsaimnieks”, SIA „Saldus namu pārvalde”, pašvaldībās, piemēram, Liepājas dome, kā arī nozares nevalstiskajās organizācijās, piemēram, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija. Informatīvā materiāla publicēšana biedrības un biedru, ka arī sadarbības partneru interneta mājas lapās. Viens no projekta informatīvajiem atbalstītājiem ir arī Latvijas Būvinženieru savienības žurnāls „Būvinženieris”, kā arī AS Latvenergo Energoefektivitātes centrs. 4. Katrā no pieciem plānošanas reģioniem veikt izglītošanas pasākumus dzīvokļu īpašniekiem, namu apsaimniekotājiem un nevalstiskajām organizācijām, prezentējot pētījuma rezultātus par energoefektivitātes pasākumu īstenošanas pieredzi (efektīvākajiem risinājumiem, korektu renovētu ēku lietošanu), iespējām iegūt finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai, tādējādi popularizējot enerģijas taupīšanas iespējas un veicināt sabiedrības izpratni par vides resursu taupības nozīmību un veicināt sociālo atbildību. Plānotais dalībnieku skaits vismaz 500. 5. Informatīvu materiālu sagatavošana: 5.1. Preses relīzes plašsaziņas līdzekļiem. Vismaz 6. 6. Rakstu/interviju iniciēšana nacionālas nozīmes, reģionālajos un profesionālajos medijos. Vismaz trīs. 7. Iesniegt ziņojumu par projektā iegūto pieredzi un apkopoto informāciju (analīzes rezultāti, īsas rekomendācijas politikas veidotājiem valsts un pašvaldību līmenī) Ekonomikas ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Latvijas Pašvaldību savienībā.

Projekta rezultāti

1. Publiski pieejams ziņojums iespējamiem energoefektīviem risinājumiem ēkās, sasniegtajiem rezultātiem un par ēku renovācijas pieredzi Latvijā - 1 gab. 2. Tieši un netieši ar projekta palīdzību sasniegto dzīvokļu īpašnieku, namu pārvaldnieku skaits būs vismaz 5000 personas. 3. Izglītojoša biedrības “VERT” mājaslapas sadaļa par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu, kā arī iespējām finansējuma piesaistes iespējām (1 gab.). 4. 2015.gada II pusgadā organizēti 5 informatīvi izglītojošo pasākumi katrā no plānošanas reģioniem - 5 pasākumi. Plānotais dalībnieku skaits – vismaz 500. 5. Izsūtītas 6 preses relīzes, iniciētas vismaz 5 intervijas/raksti. 6. Izveidota facebook.com lapa „Domāts - darīts - ietaupīts”, twitter.com un instagram.com konti

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs VERT
Rīga, Akdēmiķa Mstislava Keldiša iela 8-18, LV-1082
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.