Vide tavā un manā pilsētā

Reģ Nr. 1-08/528/2014

Projekta mērķis

1. Pievērst skolēnu uzmanību ar vides aizsardzību saistītiem jautājumiem; aktualizēt un popularizēt vides izglītību skolēnu vidē. 2. Padziļināt un sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās izpētes nozarēm, un ar vides aizsardzību saistītajām problēmām, sasaistot to ar katra ikdienu. 3. Izstrādāt mācību materiālu vides izglītībā. 4. Veicināt vides aizsardzības institūciju praktisku sadarbību ar skolu jaunatni.

Projekta uzdevumi

1. Sadarbībā ar VVD Jelgavas reģionālo vides pārvaldi organizēt JSĢ vides konferences norisi par vides aizsardzības jautājumiem. 2. Organizēt konkursu „Vides prāta spēles”: a) Individuāli vai komandas ietvaros izstrādāt projektu – galda spēli kā mācību materiālu par kādu no vides izglītības apakšnozarēm; b) Organizēt vieslekcijas un nodarbības skolēniem par galda spēļu veidošanas pamatprincipiem un stratēģijām; c) Prezentēt projekta rezultātu. 3. Vides konferences laikā prezentēt prāta spēles versijas un apbalvojot trīs labākās. 4. Augstāk novērtēto prāta spēli pavairot, lai izmantotu kā papildlīdzekli mācību procesā. 5. Noorganizēt mācību ekskursiju labāko vides klašu skolēniem uz rūpniecības uzņēmumu, lai iepazītos ar vides jautājumu risināšanu ražošanas procesā.

Projekta rezultāti

Padziļinātas JSĢ 7.-12. klašu skolēnu zināšanas par vides aizsardzības jautājumiem. 2. Sadarbībā ar VVD Jelgavas reģionālo vides pārvaldi noorganizēta vides konference. 3. Konkursa „Vides prāta spēles” ietvaros izstrādāta prāta spēle, kuru var izmantot kā palīglīdzekli mācību procesā vides zinātnēs. 4. Noorganizēta mācību ekskursija uz ražošanas uzņēmumu, kur skolēni ir iepazinušies ar vides aizsardzības jautājumiem ražošanas procesos.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 01.09.2015
Īstenotājs Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds
Mātera iela 30, Jelgava, Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.