Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība mežā

Reģ Nr. 1-08/524/2014

Projekta mērķis

Videi draudzīga privātās mežsaimniecība attīstība, pilnveidojot zināšanas un izpratni meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, mežstrādniekiem, meža īpašnieku konsultantiem un ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā.

Projekta uzdevumi

1) Lekciju materiālu, informatīvo izdales materiālu sagatavošana vai pilnveidošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 2) Lekciju, prezentāciju sniegšana dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, meža apsaimniekotajiem, meža īpašnieku konsultantiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 3) Inovatīvu video grafisko animāciju sagatavošana par dabas struktūru saglabāšanu bioloģiskās daudzveidības nodrošinājumam mežā. 4) Sagatavoto video grafisko animāciju izmantošana lekcijās, prezentācijās, animāciju ievietošana brīvai pieejai interneta vidē. 5) Informatīvas kampaņas veidošana interneta vidē par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā.

Projekta rezultāti

1) Sagatavotas un izmantotas prezentācijas, lekciju materiāli, informatīvie izdales materiāli (info grafikas, kopsavilkumi) par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā lekcijās un prezentācijās meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem, pasniedzējiem. 2) Sniegtas vismaz 7 lekcijas, prezentācijas Pasaules Dabas Fonda vai sadarbības partneru organizētos pasākumos dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, meža apsaimniekotajiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 3) Iniciētas vai sagatavotas vismaz 5 publikācijas, intervijas, ziņas masu medijos par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 4) Sagatavotas 2 jaunas, inovatīvas video grafiskās animācijas par 2 dabas struktūrām bioloģiskās daudzveidības nodrošinājumam. 5) Īstenota informatīva kampaņa interneta vidē par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.12.2015
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.