Dzīvo un patērē atbildīgi!

Reģ Nr. 1-08/520/2014

Projekta mērķis

Veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrības attieksmē pret vidi, izglītojot iedzīvotājus par iespējām dzīvot un patērēt resursus apdomīgi un atbildīgi, pieejot lietām radoši, uzsvaru liekot uz principu „Mācies darot”.

Projekta uzdevumi

Sniegt iedzīvotājiem zināšanas par to, kā mazināt slogu uz klimatu, nepērkot rūpnieciski izgatavotas bērnu izziņu un izglītību veicinošas preces, bet kā tās izgatavot pašiem.

Projekta rezultāti

Notikušas 8 radoši izzinošas darbnīcas, kurās piedalījušies 200 bērni, jaunieši un viņu ģimenes locekļi, Aktivitāte veicina iesaistītos dalībniekus dzīvot un patērēt resursus apdomīgi un atbildīgi, pieejot lietām radoši, uzsvaru liekot uz principu „Mācies darot”.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs SEBILLE
Saldus, Dzirnavu iela 7-7, LV-3801
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.